English
Listen
MENU

Att arbeta i en interkulturell miljö

Hur vi samarbetar och kommunicerar i en internationell och kulturellt mångfacetterad miljö

Den 8 juni organiserade Anna Lindh-Stiftelsens svenska nätverk en workshop som handlar om hur vi samarbetar och kommunicerar i en internationell och kulturellt mångfacetterad miljö

Vi har lärat oss att:

Avslutningsvis gorde vi en övning där vi fick möjlighet att reflektera över våra egna värderingar och övertygelser och hur de tar sig uttryck i samarbetssituationer. 

Tid torsdag 8 juni kl. 09.30 - 12.00  

Plats Världskulturmuseet, Göteborg 

Workshopledare

Patrick Gruczkun: Föreläsare, moderator och utbildningsledare

Patrick är beteendevetare med ett flertal vidareutbildningar inom konflikthantering, interkulturell kommunikation och samtalsmetodik. Sedan 2006 har Patrick arbetat med utbildning och processledning med fokus på kommunikation, konflikthantering och mångfaldsfrågor. De senaste fyra åren har Patrick även arbetat deltid, nu som projektledare på Göteborgsregionens kommunalförbund och dessförinnan på Världskulturmuseet i Göteborg. 2015 debuterade han med boken ”Bortom rätt och fel”.

Kontaktperson: Rasha Shaaban (ALF:s nätverkssamordnare) 

Med stöd av Utrikesdepartementet och Anna Lindh-Stiftelsen.