svenska
Lyssna
MENY

Världskrigens era och den japanska imperialismen – sängtäcke för barn

Under flera århundraden styrdes Japan av de legendariska samurajerna, adels- och krigarklassen. Från tidigt 1600-tal till 1868 låg den största makten hos ätten Togugawa, vars högste representant fungerade som landets ledare och överbefälhavare – shogun.

Länge var Japan närmast helt isolerat från omvärlden, men under påtryckningar från västerländska stormakter som Storbritannien och USA öppnades landet upp under mitten av 1800-talet.

En rasande snabb industrialisering och modernisering av samhället och militären genomfördes. Det tidigare inåtvända Japan började blicka utåt och kom därmed i konflikter med grannländer som Kina, Korea och Ryssland. I de militära striderna som följde stod den japanska krigsmakten som segrare. Nya landområden erövrades och ett imperium skapades.

Runt om i världen skedde liknande konflikter och stora delar av den första hälften av 1900-talet präglades av nationalism, stormaktspolitik, krig, revolutioner och kampen mellan samhällssystem som demokrati, fascism, kejsarvälde och kommunism.  

På Östasiatiska museet i Stockholm berättar material om vapen, kläder, keramik, bilder, vardags-föremål och religiösa skulpturer om Japan, dess kultur och historia, främst från 1600-talet till och med 1900-talet.

Mer om föremålen och varför det finns på ett museum i Sverige? 

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Föremålsinformation i databasen Carlotta: Kimono

Fler japanska föremål från samlingen och från museets utställning Japan – föremål och bilder berättar 

Föremålsinformation i databasen Carlotta   

Bildinformation (Kinesiska soldater) i databasen Carlotta

Fler bilder från Johan Gunnar Anderssons samling med motiv från det Andra Sino-japanska kriget. OBS! Starka bilder!

Vill du veta mer?

Propaganda under det japanska imperiets och det Andra världskrigets dagar – Textil och bilder

För lärare – Lärarhandledning

För besökare / elever – Frågor, övningar och begreppslista

Vad hände före och efter? 

Samtidigt som det japanska imperiet bredde ut sig över östra Asien i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, erövrade de europeiska stormakterna den afrikanska kontinenten och bildade olika kolonier. I Västafrika fanns sedan lång tid tillbaka ett mäktigt kungarike vars ledare kom i motsättning med det brittiska imperiets representanter, vilket ledde till en militärkonflikt.

Kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika  

Efter andra världskrigets slut år 1945 inleddes på många håll i världen en frigörelseprocess för många olika folk och nationer. I Afrika frigjorde sig flera länder från europeiska kolonialmakter. Republiken Sydafrika blev helt självständigt från Storbritannien 1961. Men landet blev ingalunda demokratiskt och alla invånare blev inte fria. Istället etablerades ett apartheidsamhälle med syfte att skilja svart och vit befolkning åt. Svarta sydafrikaner diskriminerades och förtrycktes. Många gjorde motstånd mot det politiska systemet och omvärldens fördömande var hårt innan förändringen till slut kom i slutet av 1990-talet. 

Frigörelse under 1900-talet och 2000-talet – Sydafrika och Apartheid