svenska
Lyssna
MENY

Frigörelse under 1900-talet och 2000-talet – Arbetsrock Sydafrika/Zulu 2000-tal

Efter andra världskrigets slut år 1945 inleddes på många håll i världen en frigörelseprocess för många olika folk och nationer. I Afrika frigjorde sig flera länder från europeiska kolonialmakter. Republiken Sydafrika blev helt självständigt från Storbritannien 1961. Men landet blev ingalunda demokratiskt och alla invånare blev inte fria.

Istället etablerades ett apartheidsamhälle med syfte att skilja svart och vit befolkning åt. Svarta sydafrikaner diskriminerades och förtrycktes. Många gjorde motstånd mot det politiska systemet och omvärldens fördömande var hårt innan förändringen till slut kom i under 1990-talet i och med frihetskämpen Nelson Mandelas frisläppande, efterföljande demokratiska val och det politiska partiet ANC:s seger.    

På Etnografiska museet i Stockholm berättar olika föremål och utställningar om afrikansk historia och europeisk kolonisering. I utställningen Magasinet finns många olika slags föremål som berättar om afrikanska kulturer och samhällen under 1800- och 1900-talen. 

Mer om föremålet och hur det kom till museet  

Föremålsinformation i databasen Carlotta 

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1233502 

Hitta liknande föremål och berättelser i Etnografiska museets utställning Magasinet 

http://magasinet.etnografiskamuseet.se/

Hitta liknande föremål och berättelser i Världskulturmuseets utställning Tillsammans 

http://tillsammans.varldskulturmuseet.se/index.php?page=main&itemurl=&uri=undefined

Vad hände före och efter? / Länk till andra avsnitt/föremål/film 

Såväl det sena 1900-talet som vår egen samtid har kommit att påverkas av de konfliktfyllda decennier i början av 1900-talet då fruktansvärda krig drabbade världen, kampen fördes mellan olika politiska system och regimer och miljontals människor dog:   

Världskrigens era och den japanska imperialismen.

Under de senaste åren har olika former av frigörelseprocesser fortsatt världen över. Frigörelse från förtryckande regimer, frigörelse från fattigdom, frigörelse från diskriminering utifrån kön, sexuell identitet, etnicitet osv. På grund av den tekniska utvecklingen har världen blivit allt mer global, men samtidigt finns det många konflikter och oroshärdar kvar och människans påverkan på jorden och dess resurser har blivit allt mer uppenbar. På flera olika håll av världen har människor tvingats lämna sina hem för att migrera till andra länder i sökandet efter ett tryggare liv.  

Antropocen – Var är vi nu? Människan idag – klimatkris och migration  

För lärare – Lärarhandledning 

För besökare / elever – Frågor, övningar och begreppslista