svenska
Lyssna
MENY

Vems världshistoria? – Varför just dessa föremål och filmer?

Vem eller vilkas världshistoria berättas? Frågan bör absolut ställas. Tolkningarna kring vad världshistorien och dess mest betydande inslag är många, de har förändrats över tid och kommer så fortsätta att göra.

Filmerna utger sig inte på något sätt för att vara heltäckande. Urvalet har gjorts utifrån utställda föremål på Världskulturmuseernas fyra museer; Världskulturmuseet i Göteborg, samt Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm. Inledningsvis är syftet att producera film och fördjupningsmaterial om tolv föremål – tre från varje museum.  

En naturlig startpunkt är början av historisk tid - de tidiga flodkulturerna, jordbruketde första statsmakterna och skriftspråken vid Gula floden i Kina och i det forna Egypten. Vår egen samtid blev en lika klar avslutning. Där emellan valdes föremål som på flera sätt kan berätta om olika aspekter av världshistorien och människans utveckling – viktiga samhällsfenomen och förändringsmönster. Betydande riken, imperier och kulturer som haft stor påverkan på människor under historien, såväl som idag. Synen på människan, på liv och död, på gudomligheter och hur man ska leva sitt liv. Män och kvinnor, möten mellan människor, vår vardag, vårt arbete och vilka utmaningar vi ställts inför.  

Kunskapen om människans historia och vad olika föremål kan berätta är i ständig omvandling och sakta lär vi oss mer och mer. Möjligen kommer vi i framtiden behöva omvärdera en viss del av den kunskap som vi förmedlar via filmerna. Fler berättelser känns säkerligen igen från annan historie-skrivning, men målet har varit att vara så globala som möjligt och visa upp andra perspektiv än det eurocentriska. Att så gott det går berätta om ett vitt omfång av världens olika historiska kulturer viaett tiotal föremål och filmer. Tiden får utvisa om fler filmer kommer produceras. Många är de föremål som har en historia att berätta...