svenska
Lyssna
MENY

Kina – Tangdynastin, 608-907 e.v.t. – Gravfigur kinesisk ämbetsman

I början av 600-talet e.v.t. tog Tangdynastin över styret i det mäktiga kinesiska kejsardömet och rikets makt, inflytande, uppfinningar och producerade varor kom att spridas än längre och än påtagligare ut över världen. Via det nätverk av handelsvägar som idag kallas för Sidenvägen strömmade människor till ”Mittens rike” – människor som även kom att förändra det kinesiska riket invändigt.   

På Östasiatiska museet i Stockholm berättar gravfigurer föreställande människor, djur, mytologiska varelser och vardagsföremål om samhället och människornas liv i Tangdynastins Kina, 608-907 e.v.t. 

Mer om föremålet och hur det kom till museet 

I filmen benämns gravfigurerna som gjorda av porslin. Detta är en generaliserande benämningen som i Sverige används för många olika former av keramik. Utifrån kinesiskt synhåll skulle föremålen klassas inom kategorin lergods. Se Wikipedia gällande "porslin" och "keramik" för mer korrekt terminologi. 

Föremålsinformation i databasen Carlotta   

http://collections.smvk.se/carlotta-om/web/object/109497 

Fler kinesiska föremål från Tangdynastin i samlingen och i museets utställning Mittens Rike  

http://collections.smvk.se/carlotta-om/web 

Vill du veta mer?   

Myrdal, Eva (2007). Mittens Rike. Stockholm: Östasiatiska museet  

Vad hände före och efter? / Länkar till andra avsnitt/föremål/film 

Tusentals år före Tangdynastins regeringsperiod växte de första rötterna till kinesiska hövdingadömen, kungariken och kultur fram utmed den Gula floden, Huang He:   

De första jordbrukarna

Ungefär samtidigt som Tangdynastin tog över makten i Kina förändrades maktsituationen på den arabiska halvön och ett nytt välde växte fram som kom att sprida sin kultur, sitt inflytande och sina religiösa idéer:  Det arabiska väldet och Islam (Nästa avsnitt i spåren ”Utomeuropeiska riken och imperier” och ”Globala kontakter”.

Lärmaterialet om Tangdynastins Kina är även del av spåret. "Synen på människan”.

För lärare – Lärarhandledning

För besökare / elever – Frågor, övningar och begreppslista