svenska
Lyssna
MENY

Antikens Grekland och stadsstaten Aten - Kruka 400-tal f.v.t.

Efter att Medelhavsområdet och Mellanöstern i tusentals år dominerats av kungariken och klansamhällen växte under 800- och 700-talen f.v.t. en ny form av statsbildning fram i det område som idag är Grekland – stadsstaten.

Städerna och deras närområden fungerade som egna självständiga riken och ett av de mäktigaste var stadsstaten Aten. Här utvecklades flera olika samhällsfenomen som dagens västerländska samhällen grundar sig på. T ex demokrati, medborgarskap, filosofi, teater och idrott.  

På Medelhavsmuseet i Stockholm berättar arkeologiskt material som keramik, gravföremål, skulpturer och gudafigurer om det Antika Grekland och dess stadsstater.  

Fler grekiska föremål från samlingen och Medelhavsmuseets utställning Antikens Grekland och Rom  

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3953913 

http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/forskning-samlingar/sok-i-samlingarna1/?ksamsearchtext=Grekland&radio-group=andmatch&mm=1&ksamsubmit=S%c3%b6k&page=1&itemtype=objekt/f%c3%b6rem%c3%a5l  

Vad hände sedan?

Under 100-talet f.v.t. erövrades Grekland av ett växande imperium:  

Romarriket (Nästa avsnitt i spåret ”Forntiden och Antikens värld”

För lärare – Lärarhandledning 

För besökare / elever – Frågor, övningar och begreppslista