svenska
Lyssna
MENY

Antropocen: Var är vi nu? Människan idag – klimatkris och migration – Fiskebåt 2010-tal

Under de senaste åren har olika former av frigörelseprocesser fortsatt världen över. Frigörelse från förtryckande regimer, frigörelse från fattigdom och frigörelse från olika former av diskriminering. På grund av den tekniska utvecklingen har världen blivit allt mer global och människor har kommit närmare varandra och kontakterna har blivit starkare.

Samtidigt finns det många konflikter och oroshärdar kvar och människans påverkan på jorden och dess resurser har blivit allt mer uppenbar. På flera olika håll av världen har människor tvingats lämna sina hem för att migrera till andra länder i sökandet efter ett tryggare liv.

På Världskulturmuseet i Göteborg berättar olika föremål i utställningen ”Korsvägar” om vår egen samtid och de problem och frågeställningar som omger oss – mänsklig påverkan, konsumtion, hållbarhet, klimat, konflikter, framtid och historia. 

Ännu mer material finns att hitta via Världskulturmuseernas digitala platt Human Nature Skola - om konsumtion och människans påverkan på jordens resurser.

Human Nature | OM VÅR KONSUMTION OCH PLANETENS FRAMTID (humannatureskola.se) 

På Etnografiska museet i Stockholm berättar föremål och bilder i utställningen ”Ursprungsfolk i tre klimat” om det moderna samhällets påverkan på klimat, natur, resurser och olika ursprungsgrupper och deras traditioner och levnadssätt.   

Mer om föremålet och hur det kom till museet  

Föremålsinformation i databasen Carlotta

Fler liknande föremål från samlingen och museets utställning Korsvägar  

Utställningsavdelningen “Vägskäl - Till andra”  

Vad hände tidigare? / Länk till Spåren genom världshistorien  

Forntiden och Antikens värld  
Utomeuropeiska riken och imperier 
Globala kontakter
Den europeiska koloniseringen  
1900-talet fram till idag 
Synen på människan

För lärare – Lärarhandledning

För besökare / elever – Frågor, övningar och begreppslista