svenska
Lyssna
MENY

Arabiska riket – Keramikskärva 600-tal

År 621 e.v.t. tog sig profeten Muhammed till staden Medina på den arabiska halvön. Därifrån lyckades han och hans följeslagare att ena hela Arabien under en makt, ett språk och en religion, Islam.

Under de följande århundradena kom det arabiska riket att via snabb militär expansion sprida sig över hela Mellanöstern, Nordafrika, Iberiska halvön, bort över Centralasien och ända in i Indien. Inom dess gränser och via de handelsvägar som strömmade till och från riket följde spridningen av Islam, den muslimska kulturen och det arabiska språket.  

På Världskulturmuseet i Göteborg och Medelhavsmuseet i Stockholm berättar föremål som keramik och gravföremål om det arabiska riket och dess kultur och historia. 

* I filmen benämns staden Fustat som den första huvudstaden i Egypten. Denna benämning avser det Arabiska riket som sträckte sig ut över Egypten från 600-talet och framåt. I det forna Egypten och såväl det Gamla riket och det Nya riket fanns andra huvudstäder.  

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Föremålsinformation i databasen Carlotta: 

http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/2476839 

Fler arabiska föremål från samlingen och Världskulturmuseets utställning Korsvägar

Mecka – en global korsväg (Se mer under flikarna Omfattning och Monterdel) 

http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/2430072

Sidenvägarna - där kontinenter och världar möttes 

http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/2430077 

Vad hände sedan? 

Det Arabiska rikets företrädare och handelsmän hade långväga kontakter utmed det nätverk av handelsvägar som kom att kallas för Sidenvägen och som band ihop Europa, Asien och Afrika via land och till sjöss. Varor, människor och idéer kom att spridas ända bort till ett stort rike i öster:  

Kina och Tangdynastin – 608-907 e.v.t. 

För lärare – Lärarhandledning

För besökare / elever – Frågor, övningar och begreppslista