svenska
Lyssna
MENY

Skola & Lärande Online

Upptäck Världskulturmuseerna med din skolklass utan att lämna klassrummet! Vi jobbar aktivt med att utveckla digitala program och lärresurser och här hittar du det material vi erbjuder i dag.

Världskulturmuseerna har ett stort utbud av lär- och lektionsmaterial i form av digitala skolprogram, digitala lärplattformar, digitala utställningar, digitalt lärmaterial i bild- och textform, filmer, podcasts, övningar och arbetsuppgifter.

För skolprogram online med museipedagog samt digitala lärplattformar, digitala utställningar och digitalt lärmaterial i bild- och textform se under respektiva rubrik. Vissa digitala utställningar hittas även under "Utställningar & Föremål". Podcast och videofilmer hittas via menyn - "Video & Podcast" (för äldre) och "Barn & Familj" (för yngre). 

SKOLPROGRAM ONLINE MED MUSEIPEDAGOG

Skolprogrammen har formen av ett videomöte och sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. De möter museets pedagog via skärmen. I samband med bokning återkopplar museets pedagog kring vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Digitala lärresurser

Material för lektionsundervisning och självstudier