svenska
Lyssna
MENY

Inkariket och den europeiska koloniseringen av Sydamerika – Quipu 1500-tal

Långt före Christopher Columbus resa till Karibien år 1492 och den europeiska koloniseringen hade människor levt i Sydamerika i tusentals år. Riken, kungadömen och kulturer hade växt fram och traditioner, språk och sätt att leva hade varit många olika. Utmed bergskedjan Anderna växte under 1400-talet ett av dessa riken fram som ett starkt imperium– Tawantinsuyu – Inkariket.   

På Världskulturmuseet i Göteborg berättar material som guld- och silverföremål, keramik och religiöst anknutna föremål om Inkariket och andra andinska kulturer.  

På Etnografiska museet i Stockholm berättar arkeologiskt material som keramik och religiöst anknutna föremål om precolumbiska kulturer från olika delar av Nord- och Sydamerika. Föremål som kanoter, vapen, keramik, smycken och kläder berättar om ursprungskulturer i Amazonas.  

Mer om föremålet och hur det kom till museet  

Föremålsinformation i databasen Carlotta    

Fler andinska föremål och föremål från Inkariket i samlingen och i museets utställning Korsvägar   

http://www.varldskulturmuseerna.se/varldskulturmuseet/forskning-samlingar/sok-i-samlingarna1/?ksamsearchtext=Inka&radio-group=andmatch&em=1&vm=1&itemtype=objekt%2Ff%C3%B6rem%C3%A5l&ksamsubmit=S%C3%B6k 

Vill du veta mer?  

Utställningsavdelningen “Pachakuti - Världen vänds upp och ner”  

http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/2430075 

Khipudatabaseproject - Databas över olika quipus 

https://khipukamayuq.fas.harvard.edu/ 

* I filmen anges det att vi idag inte kan förstå vad olika quipus berättar på grund av att det inte finns kvar några exemplar till vilken en given översättning finns kvar. Under senare år har däremot ett antal forskare på olika håll i världen lanserat teorier om hur olika ord eller delar av olika slags quipus skulle kunna förklaras.    

Vad hände före och efter? / Länk till andra avsnitt/föremål/film   

Medan Inkariket bredde ut sitt imperium över västra Sydamerika växte olika kungadömen fram på den afrikanska kontinenten. Flera av dessa hade en lång historia och kom inledningsvis att etablera fredliga handelsrelationer med olika europeiska kolonialmakterna. Först mot slutet av 1800-talet förändrades förhållandet. Kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika.

För lärare - Lärarhandledning.

För besökare/elever - Frågeställningar, övningar och begreppslistor.