svenska
Lyssna
MENY

Om webbplatsen

Här finns allmän information om de webbplatser som rör Världskulturmuseerna.

På den här webbplatsen hittar du allmän information om verksamheten för Världskulturmuseerna. Till Världskulturmuseerna hör Medelhavsmuseet, Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Världskulturmuseet. Webbplatsen byggdes under våren 2020 och lanserades 16 juni.

Cookies

Den här webbplatsen samt medelhavsmuseet.se, etnografiskamuseet.se, ostasiatiskamuseet.se och varldskulturmuseet.se använder sig av cookies för att förbättra din upplevelse. 

Läs mer här
Hantering av personuppgifter

Tillgänglighetsdeklaration

Tillgänglighet för Världskulturmuseernas webbplatser

Världskulturmuseerna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatserna för Världskulturmuseerna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Webbplatser som ingår i Världskulturmuseerna:

www.medelhavsmuseet.se

www.etnografiskamuseet.se

www.varldskulturmuseerna.se

www.ostasiatiskamuseet.se

www.varldskulturmuseet.se

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Världskulturmuseerna som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss

Kontakta oss på följande sätt
E-post: webb@varldskulturmuseerna.se
Ring: 010-4561191

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

E-post: webb@varldskulturmuseerna.se
Ring: 010-456 11 91

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har uppskattat tillgängligheten utan granskning.
Webbplatsen publicerades den 16 juni 2020.
Redogörelsen uppdaterades senast den 1 januari 2023.