svenska
Lyssna
MENY

Spåren genom Världshistorien

Avsnitten kan fungera som enskilda delar eller som delar av ett större studieområde – spår.   Till de olika spåren finns frågeställningar att arbeta vidare med.  

Forntiden och Antikens värld   

Neolitikum (Kina)
Egypten 
Grekland 
Rom 
 

Till spåret

Utomeuropeiska riken och imperier   

Arabiska riket
Kina och
Inkariket 
 

Till spåret

Globala kontakter   

Arabiska riket 
Kina
Inkariket
Nordamerika
Benin (Västafrika) 
 

Till spåret

Den europeiska koloniseringen   

Inkariket
Nordamerika
 
Benin (Västafrika)  

Till spåret

1900-talet fram till idag   

Europeisk imperialism (Benin, Västafrika)  
Världskrigens era (Japan)
Avkolonisering, politisk kamp och frigörelse (Sydafrika)  
Dagens värld och människor – 2000-talet, krig, flykt, migration, klimat, miljö och framtid    

Till spåret

Synen på människan   

Egypten
Grekland 
Rom
Kina
Inka
Benin
Japan
Sydafrika  

Till spåret