svenska
Lyssna
MENY

Det forna Egypten – Skendörr 2300 F.V.T.

En av världshistoriens första statsbildningar uppstod vid floden Nilen runt år 3000 före vår tideräknings början. En klimatförändring gjorde att Nordafrikas savann torkade ut och blev öken. De människor som hade levt där som jägare och samlare var tvungna att söka sig till oaser och floddalar.

I Nildalen övergick människorna till jordbruk och blev snart bofasta i städer och byar. Småningom växte små kungariken fram som omkring 3000 f.v.t. enades till ett enda rike, som styrdes av en kung, som vi idag kallar farao. Farao betraktades som gudomlig och hans roll vävdes in i ett komplicerat system av gudar och berättelser som förklarade fenomen som skapelsen, döden, den årliga översvämningen och den dagliga soluppgången.

Alla städer och byar hade sina huvudgudar och tempel där prästerskapet upprätthöll kontakten med gudarna. Det var faraos uppgift att offra till gudarna och fördriva de fientliga krafter som ständigt hotade den skapade världen. I text och avbildningar representerades dessa hotfulla krafter av Egyptens grannfolk. I verkligheten förde Egypten inte bara krig mot sina grannar. För det mesta hade man fredliga förbindelser och en livlig handel.

Faraos gudomliga ställning avspeglas i de allt större gravmonument som Egyptens härskare lät bygga. Under de perioder som kallas Gamla riket (2650 – 2150 f.v.t.) och Mellersta riket (2040 – 1640 f.v.t.) byggdes stora pyramider med tillhörande tempel. Under Nya riket byggdes i stället vackert dekorerade klippgravar. Landets högsta tjänstemän, de som stod kungen närmast, fick ofta fina gravar alldeles i närheten av sina härskare.

På Medelhavsmuseet i Stockholm berättar arkeologiskt material som gravföremål, gudafigurer, porträttbyster, krukor, verktyg, mat och de mumifierade kvarlevorna av båda människor och djur om liv och död i det forna Egypten.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Föremålsinformation i databasen Carlotta (se mer under fliken Omfattning)
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3016014

Fler egyptiska föremål från samlingen och Medelhavsmuseets utställning Egypten 7000 år
http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3998554/REFERENCES/1201

Vill du veta mer?

En vandring genom Egyptens historia
http://egypten.medelhavsmuseet.se/index.php?page=main&itemurl=&uri=undefined

Vad hände sedan? / Länk till andra avsnitt/föremål/film

På andra sidan Medelhavet, i det som idag är Grekland, växte olika stadsstater fram under århundradena före vår tideräknings början. En av dem var: Stadsstaten Aten (Nästa avsnitt i spåret ”Forntiden och Antikens värld”)

Egypten blev under 600-talet efter vår tideräknings början en del av ett snabbt framväxande rike som skulle komma att ta över hela Nordafrika och stora delar av Mellanöstern: Arabiska riket 600-talet e.v.t.

För lärare – Lärarhandledning

För elever / besökare – Frågor, övningar och begreppslista