svenska
Lyssna
MENY

Projekt och andra uppdrag

Världskulturmuseerna medverkar i flera forskningsprojekt och andra uppdrag förutom det övergripande museiuppdraget. Läs mer om dem här.