svenska
Lyssna
MENY

Använda Allt Har En Historia - Fördjupning och skolundervisning

Till varje föremål och film finns bilder, lärarhandledningar och länkar till mer information och sätt att lära sig mer. Användandet av museum och museiföremål i skolundervisningen kan fungera som ett betydande komplement till undervisningen i klassrummet. Det kan levandegöra historien på ett spännande och minnesvärt sätt och lägga en viktig grund för lärande. 

Filmerna ger även insyn i hur museiarbetare, arkeologer, historiker och forskare arbetar. Handledningsmaterialet riktar sig främst till gymnasium och högstadium, men högskole-, universitets- och övriga vuxenutbildningar, såväl som allmänna besökare, kan med fördel använda sig av det. Genom Världskulturmuseernas berättelser om världshistoriska händelser och epoker kan besökare som inte fysiskt har möjlighet att besöka våra museer ändå ta del av våra samlingar, utställningar och vad materiell kultur kan berätta genom att digitalt besöka oss. Hur och varifrån kommer en stor del av den information och den kunskap som finns nedskriven i våra historieböcker?  

Som besökare, lärare eller elev kan du även fokusera på en viss tematik av världshistorien, ett visst studieområde eller en viss epok och navigera dig fram genom olika spår som exempelvis berör Antikens värld, Globala kontakter eller Synen på människan.