svenska
Lyssna
MENY

För lärare - Lärarhandledning

Introduktion lärarhandledning 

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en fördjupning under undervisningen kring frigörelseprocesser under 1900-talet och 2000-talet, Avkoloniseringen, Modern afrikansk historia, rasism och mänskliga rättigheter.   

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium 

Innan filmen/föremålet 

Inled undervisningen med äldre afrikansk och sydafrikansk historia.   

Berätta om den europeiska kolonialismen och imperialismen i Afrika och rasismen och synen på människor.   

Berätta om avkoloniseringen i Afrika.   

Berätta om den sydafrikanska apartheidregimen. Berätta om Nelson Mandela, ANC och apartheidregimens fall.  

Berätta om vad ett museum är.   

Till filmen/föremålet 

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.  

Efter filmen/föremålet  

Fördjupa er kring andra frigörelseprocesser under slutet av 1900-talet och 2000-talet.   

Fördjupa er kring dagens Sydafrika samt andra afrikanska stater och nationer.  

Fördjupa er kring övrig europeisk kolonialhistoria.  

Besök Etnografiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningar som ”Magasinet” och ”Vem tillhör föremålen – Konstskatter från Kungariket Benin” och dialogytan “Afrika pågår”. Ta del av skolprogrammen ”Kolonialism och imperialism Afrika” och/eller ”Afrikanska kungariken och maktens symboler” och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.  

I och med dialogytan Afrika pågår organiserar Etnografiska museet under flera år workshops, föredrag, utställningar och konstnärliga uttryck kring våra samlingar från Afrika. I nära samarbete med publik, användare, forskare och konstnärer utforskar vi vad detta kulturarv betyder och hur det kan användas idag. Afrika pågår är ett utforskande och metodutvecklande dialogprojekt med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung. En ambition är att göra våra samlingar från Afrika relevanta för fler och nya besökare.  

Besök Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och utställningen ”Korsvägar” och avdelningen om afrikanska Kongo. Boka ett skolprogram och låt en av museets pedagoger visa er runt.  

Se filmen om det museiföremål som berättar om kungariket Benin och den europeiska koloniseringen av Afrika.

Se filmen om det museiföremål som berättar om människan idag och dess utmaningar.

 

Läroplanskopplingar

Kopplingar till läroplanen i skolämnet Historia för Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Grundskola, årskurs 7-9 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900 

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950 

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid 

Hur historia används och historiska begrepp 

Gymnasium, Historia 1b 100 poäng                  

Gymnasium, Historia 2b kultur 

Gymnasium, Historia 3, 100 poäng