svenska
Lyssna
MENY

Afrika Pågår

Under rubriken Afrika pågår organiserar Etnografiska museet under flera år workshops, föredrag, utställningar och konstnärliga uttryck kring våra samlingar från Afrika.

Logo Afrika pågår

Afrika pågår är ett utforskande och metodutvecklande dialogprojekt med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung. En ambition är att göra våra samlingar från Afrika relevanta för fler och nya besökare.

Med hjälp av vår publik och olika samarbeten med aktörer (forskare, konstnärer, aktivister) i Sverige och i Afrika kommer det ske en mängd aktiviteter under flera års tid. En del av detta innebär att vi skapar ett utställningsrum/dialogyta med plats för olika tillfälliga utställningar, aktiviteter och evenemang – här tänker vi prova och testa olika sätt att aktivera våra samlingar och skapa intressanta möten med vår publik. Den här utställningen/dialogytan kommer vara på plan två, mellan utställningarna Nordamerika och Ursprungsfolk.

Afrika pågår kommer göra avtryck på många olika sätt på Etnografiska museet och även utanför museet. Dels genom olika programserier, workshops, konstnärligt utforskande av våra samlingar och nya skolprogram. Men också i form av uppsökande verksamhet och samarbeten med aktörer som Tensta konsthall och upcoming hiphopartister. Exempel på en aktivitet som ryms inom ramen för Afrika pågår är den Afrosvenska historieveckan som de senaste åren hållits på Etnografiska museet.

Namnet "Afrika pågår" beskriver projektets ambition att utgå dels från kontinentens oändliga mångfald och otåliga föränderlighet, dels från att det finns en myriad möjliga sätt i nutiden att närma sig och aktivera de historiska samlingar, arkiv, utställningar och ämnesområden som Världskulturmuseerna förvaltar.

Du kan följa det pågående arbetet i bloggen Afrika pågår - Bakom kulisserna.

Blogg och skolprogram

TIDIGARE HÄNDELSER UR AFRIKA PÅGÅR