svenska
Lyssna
MENY

Skola och lärande – Afrika, afrikanska kulturer och afrikansk historia

För skola och utbildning finns ett gediget utbud av koncept och material som berör Afrika, afrikanska kulturer och afrikansk historia - skolprogram på Etnografiska museet om afrikansk historia och kolonialism, digitala lärresurser som Allt har en historia och digitala lektionsupplägg om kolonialism i Kongo och Saint Barthélemy. Digitala distansvisningar för skolor och utbildningar över hela Sverige kan även erbjudas.

Skolprogram Kolonialism och imperialism i Afrika 1884-1960

För skola och utbildning finns ett gediget utbud av koncept och material som berör Afrika, afrikanska ­kulturer och afrikansk historia – från förskola till högskolenivå.

På Etnografiska museet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg finns skolprogram om afrikansk historia, kolonialism och rasism. Dessa kan bokas som en del av ett besök på museerna med en pedagog som visar runt. Skolprogrammen kan även bokas som digitala skolvisningar på distans där lärare och elever möter en pedagog via datorn och digitala program.

I Världskulturmuseernas digitala lärresurs Allt har en historia. Världshistorien genom Världskulturmuseerna finns kortfilmer och lärandematerial om museiföremål samt olika kulturer och epoker som berör afrikanska kungariken, kolonialism, rasism, apartheid och frigörelse.

Lektions- och lärmaterialet Afrikanska kulturer utmanar den alltför spridda bilden av Afrika som en kontinent präglad av svält, sjukdom och krig. Istället sätts strålkastaren på den samtida, dynamiska och mångfacetterade världsdelen och dess befolkning genom fallstudier av olika kulturer, geografiska områden och kulturella fenomen.

På externa webbplatser som Stockholmskällan och Sveriges historia finns Världskulturmuseernas digitala lektionsupplägg om svenskar i kolonialismens i Kongo, samt om kolonialism, slavhandel och rasism på den svenska kolonin Saint Barthélemy.   

De digitala lärresurserna, skolprogrammen och information om bokning hittas via:

Skola och lärande – Etnografiska museet

Skola och lärande – Världskulturmuseet