svenska
Lyssna
MENY

Digital Benin

Inom ramen för Benindialogen lanseras nu Digital Benin, en interaktiv plattform för samlad information kring föremål som härstammar från den brittiska plundringen av Benin City 1897. Totalt har 131 museer och institutioner från 20 länder samarbetat med forskare från Nigeria för att dokumentera runt 5 240 Beninföremål. Genom databasen blir kunskap om plundrade föremål, muntliga historier och forskning tillgänglig för allmänheten i Nigeria och resten av världen.

Två bronshuvuden

Benindialogen – eller Benin Dialogue Group – startades i Wien 2010 av NCMM (National Commission of Museums and Monuments) i Nigeria, det kungliga hovet i Benin, Nigeria samt ett antal europeiska museiinstitutioner som förvaltar samlingar med plundrade Beninföremål. Syftet är att föra parterna närmare varandra och att öka kunskap och tillgänglighet när det gäller samlingar från Benin City i Nigeria.

Projektet Digital Benin har möjliggjort för experter från Nigeria och resten av världen att bättre förstå Beninföremålens historia och öde efter plundringen 1897. Initiativet leds av MARKK – Museum am Rothbaum, Kulturen und Künste der Welt i Hamburg och finansieras av Ernst von Siemens Kunststiftung.

Världskulturmuseernas deltagande i Benin Dialogue Group har gett värdefulla kontakter och insikter i frågan – inte minst från representanter från Nigeria. Det kungliga hovet i Benin City, forskare, kulturarbetare och museipersonal har med stort patos argumenterat för den samtida och historiska kulturella, sociala och religiösa betydelsen av det plundrade kulturarvet och dess återlämnande till Nigeria.

I februari 2023 lämnade Världskulturmuseerna in en hemställan till regeringen om att få återlämna 39 föremål som har sitt ursprung hos edofolket och kungadömet Benin i Nigeria.

Till Digital Benin