svenska
Lyssna
MENY

Anna Lindh Foundation

Världskulturmuseerna har regeringens uppdrag att samordna det svenska nätverket inom Anna Lindh-stiftelsen. För närvarande omfattar detta nätverk ungefär 110 medlemmar av mycket varierande karaktär.

Dekorbild

Anna Lindh-stiftelsen (ALF) är en mellanstatlig institution med syfte att föra samman det civila samhället och befolkningen över Europa-Medelhavsregionen för att främja förtroende och ömsesidig förståelse.

Anna Lindh-stiftelsen för interkulturell dialog mellan kulturer är den första institution som grundats och finansieras gemensamt av alla 42 medlemsländerna inom Europa-Medelhavspartnerskapet. Värdar för Anna Lindh-stiftelsen är Svenska Institutet i Alexandria och Bibliotheca Alexandrina.

I Sverige samordnas nätverket av Världskulturmuseerna. Det svenska nätverket erhåller ett årligt stöd från ALF och Utrikesdepartementet för att arrangera aktiviteter med medlemmar och etablera gränsöverskridande samarbeten med det civila samhället i Sverige.

Stiftelsen samordnar 42 nationella nätverk bestående av över 4000 organisationer i det civila samhället över Europa-Medelhavsregionen.

Du hittar mer information om Anna Lindh Stiftelsens internationella arbete och de nationella nätverken på www.annalindhfoundation.org.

logo Anna Lindh

Nätverket är öppet för aktörer (organisationer, stiftelser, företag, projekt) som arbetar i samverkan med organisationer i Medelhavsregionen kring frågor som rör interkulturell dialog, mångfald, demokrati, mänskliga rättigheter, unga och kultur. Vi eftersträvar en stor mångfald av organisationer inom det svenska nätverket och ser våra inbördes olikheter som tillgångar för att skapa samverkan och gemensamt lärande.

OBS! Individer eller politiska partier och deras anslutna organisationer kan ej söka medlemskap.

Ett medlemskap i det svenska nätverket är kostnadsfritt och man anmäler sitt intresse till nätverkssamordnaren alternativt ansöker direkt via www.annalindhfoundation.org

Medlemmar i nätverket

I nuläget är följande organisationer medlemmar i det svenska nätverket.

Nätverksregler (PDF-dokument, 437 kB) (på engelska)

Ett nyhetsmail med information om relevanta projekt, utlysningar och arrangemang skickas ut en gång/månad. För att anmäla dig till utskicket vänligen maila rasha.shaaban@varldskulturmuseerna.se

Gilla oss på Facebook