svenska
Lyssna
MENY

Anna Lindh Foundation

Anna Lindh-stiftelsen (ALF) är en mellanstatlig institution med syfte att föra samman det civila samhället och befolkningen över Europa-Medelhavsregionen för att främja förtroende och ömsesidig förståelse. I Sverige samordnas nätverket av Världskulturmuseerna. Det svenska nätverket erhåller ett årligt stöd från ALF och Utrikesdepartementet för att arrangera aktiviteter med medlemmar och etablera gränsöverskridande samarbeten med det civila samhället i Sverige.

Dekorbild

Med sitt internationella sekretariat i Alexandria, Egypten, samordnar stiftelsen 42 nationella nätverk bestående av över 4000 organisationer i det civila samhället över Europa-Medelhavsregionen.

Du hittar mer information om Anna Lindh Stiftelsens internationella arbete och de nationella nätverken på www.annalindhfoundation.org.

logo Anna Lindh

Ett nyhetsmail med information om relevanta projekt, utlysningar och arrangemang skickas ut en gång/månad. För att anmäla dig till utskicket vänligen maila rasha.shaaban@varldskulturmuseerna.se

Gilla oss på Facebook