svenska
Lyssna
MENY

Mind the Gap

Ett kreativt projekt inleds av Världskulturmuseerna för att främja interkulturell dialog, inkludering och jämlikhet genom digitala berättelser.

amman group mtg

"Vi humaniserar vad som händer i världen i oss själva endast genom att prata om det. Och genom att prata om det lär vi oss att vara människor." Hannah Arendt

Genom Mind The Gap vill vi skapa ett säkert och mångsidigt dialogutrymme för människor med olika kulturella bakgrunder att främja aktiva medborgarskap och reflektera över glappen i våra dagliga liv.

Vi har etablerat flera regionella partnerskap med kreativa organisationer i Storbritannien, Egypten, Jordanien, Libanon och i den baltiska regionen. 

Vår historia

2017 började Världskulturmuseerna att samla in berättelser från vanliga människor som bor i Sverige och närliggande regioner om sina erfarenheter av "glapp". Resan startade med Tandem for Culture när Rasha Shaaban (Världskulturmuseerna) och Sanaz Amidi (Rosetta Arts, Storbritannien) träffades i Sofia i oktober 2017 och bestämde sig att jobba med att prata om glapp.

Vad menar vi med "glapp"?

Ett glapp är något som är bortkopplat. En störning. Ett tomt rum. Något som saknas. Ett glapp gör det ibland svårt att greppa helheten av vissa livshändelser. Vi lever alla med ett glapp. Några av oss är medvetna om det, några av oss är inte det. Glapp är kontextuella beroende på var du är i den stunden. Det kan vara smärtsamt. Men, de kan också bli en normal del av våra liv.

Se intervjun med Elisabeth Punzi, psykolog och professor vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Varför digitala berättelser?

Berättande kom tidigare än skrivande. Det är en unik konstform för att uttrycka sig om våra känslor och erfarenheter. Berättande är en form av demokrati. Det ger röster till de ohörda.

"Alla kan berätta en historia. Vi är så beroende av historier att vår hjärna håller sig vaken om natten och berättar historier medan vi sover" (The Storytelling Animal av Jonathan Gottschall). När du berättar en historia, kan du förstå både dig själv och andra, och det ger våra erfarenheter mening och sammanhang.

Genom digitalt berättande tillåts ett deltagande där digital medieteknologi används för att skapa och dela biografiska historier hos vanliga människor.

För mer information om Mind The Gap, kontakta rasha.shaaban(at)varldskulturmuseerna.se

Projektet finns på Facebook och Instagram som @mindthegapstories.

Besök hemsidan www.mindthegapstories.com