svenska
Lyssna
MENY

Hotade kulturarv

Över hela världen pågår en omfattande illegal handel med kulturföremål. Plundring, stölder, smuggling och förstörelse av kulturarv blir konsekvensen när människor och institutioner handlar med och samlar på kulturföremål. På Världskulturmuseerna arbetar vi med ett regeringsuppdrag för att uppmärksamma, bidra med kunskap och skydda det gemensamma hotade kulturarvet. Arbetet med Hotade kulturarv görs i samarbete med Svenska Unescorådet, Svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet.

Den illegala handeln med kulturföremål förstör vår möjlighet att lära oss om det förflutna och tar ifrån oss vårt gemensamma kulturarv. Den bidrar till att stödja terrorism och brottslig verksamhet.

Precis som elfenben och krokodilskinn så är gamla kulturföremål ofta skyddade av nationella och internationella lagar och konventioner. Försäljning och export är ofta olaglig utan tillstånd. Sådana tillstånd kan dessutom förfalskas, vilket även föremål kan göras.

I fattiga delar av världen blir den illegala handeln ett sätt att försörja sig. I områden som drabbas av krig och terrorism bidrar den illegala handeln till att finansiera fortsatta övergrepp. Men detta globala problem pågår även i Sverige. I slutändan handlar det om att så länge det finns köpare (både enskilda individer och institutioner) som vill samla på kulturföremål, så finns det en marknad. En stor del av denna handel sker idag via internet.

Under tiden denna handel pågår arbetar människor för att försvara kulturen - på plats, världen runt – ibland med livet som insats. Förlusten av vårt gemensamma kulturarv är verklighet.

Kontakt

Kontakta oss om du har frågor eller förslag på aktiviteter, märk ditt mail med "Hotade kulturarv".

Kontakta oss 

Om du misstänker att ett föremål är olagligt importerat eller stulet, kontakta polisen.

Om Hotade kulturarv

Världskulturmuseerna är en statlig myndighet som har uppdrag att se till att människor, museer och andra aktörer världen runt samarbetar för att få stopp på illegal handel och förstörelse av kulturarv.

De organisationer som står bakom Hotade kulturarv är Världskulturmuseerna, Svenska Unescorådet, Svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet. På denna webbplats hittar du information, länkar och tips på saker du kan göra för att göra skillnad. 

 

Att skydda kulturarv idag är nödvändigt för att bygga fred imorgon Unesco