svenska
Lyssna
MENY

Vad, varifrån och när?

I ”Vad, varifrån och när?” bjuds eleverna på en lekfull och utmanande frågesport om fyra museers ämnesområden och introduceras till spännande utställningar och museer med världsunikt källmaterial. Vilka blir klassens världskulturexperter?

En mask. Fotografi.

Gudar, vapen eller dyrbart porslin? Från det forna Egypten, det kejserliga Kina eller dagens Nordamerika? Världskulturmuseernas samlingar bjuder på många speciella föremål, historier och kunskaper om världens olika folk och kulturer.

FORM OCH INNEHÅLL

Klassen samlas i klassrummet och läraren projicerar videofilmen med frågesporten för eleverna. Eleverna är uppdelade i grupper eller par och har pennor och papper framför sig. Filmen inleds med en introduktion till Världskulturmuseernas fyra museer och dess samling.

Under quizet visas en lång rad föremål från Etnografiska museet, Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseets samlingar. Föremålen är exempel på källor från olika delar av världen, från olika tider och med olika slags användningsområden.

Eleverna värms upp med bumeranger från aboriginernas Australien, elefantgudar från Indien och krukor från antikens Grekland. Den första delen av frågesporten fokuserar på VAD föremålet är. Här tas eleverna bland annat med till samurajernas Japan, mumiernas Egypten och vodoukulturens Karibien. Den andra delen fokuserar på NÄR och VARIFRÅN föremålet kommer. Här tas eleverna bland annat med till Romarriket och totempålarnas Nordamerika. 

Under quizets gång förklaras svaren och lärdomarna fördjupas med bilder, kartor, flaggor och populärkulturella referenser som filmer, serietidningar och tv-program. Ämnen som klimatfrågan, världens religioner, konst och hantverk, kulturarv och högtider, samt tankar om liv och död tas upp. Eleverna får alltid tre svarsalternativ och efter varje deltävling ges svaren på frågorna.

Efter frågesporten, som sammanlagt består av åtta frågor, ges en kort introduktion till Världskulturmuseernas skolprogram och digitala lärresurser som Allt har en historia och Human Nature skola.

tre-foremal.jpg

För F-9 och gymnasieskolan

Frågesporten passar såväl grundskola F-9 som gymnasieskolan i ämnena Geografi, Historia och Religion och lämpar sig som aktivitet under en lektion. Förslagsvis som en rolig introduktion eller som kul en avslutning på ett kunskapsområde inom ovan ämnen. Quizet fungerar även som en introduktion till arbete med källor som ej är textbaserade och knyter sålunda an till lär- och kursplaner inom ämnet Historia.

Programmets sammanlagda längd är 38 minuter, varav:

5 min Introduktion Världskulturmuseerna
30 min Quiz
3 min Tips om Världskulturmuseernas skolprogram och övriga digitala lärresurser

Quizet leds av Olof Tiderman, museipedagog vid Världskulturmuseerna.

Klicka på play på filmen längst ner och låt frågesporten börja!

 

Obs! Har du använt denna lärresurs eller någon av Världskulturmuseernas övriga? Vi vill ständigt utveckla våra digitala lärresurser. Har du som lärare i skolan tid och möjlighet att besvara ett kort formulär vore vi mycket tacksamma för det.

https://forms.office.com/e/D8cYpLtKsv?origin=lprLink

 

https://forms.office.com/e/D8cYpLtKsv?origin=lprLinkFeedback Världskulturmuseernas digitala lärresurserVärldskulturmuseerna arbetar ständigt med att skapa och utveckla användbart studiematerial för och i samarbete med lärare och elever. Din åsikt som lärare är därför av största vikt och vi skulle bli oerhört tacksamma om du skulle kunna svara på följande frågor. https://forms.office.com/e/D8cYpLtKsv?origin=lprLink