svenska
Lyssna
MENY

Göra det omöjliga möjligt ONLINE

Vår värld står inför stora utmaningar. Klimatlarm, massutrotning av djur och växtarter, en befolkning som växer stort och har en livsstil som är ohållbar. Helt kort - utmaningar som kräver smarta personer som du!

Göra det omöjliga möjligt!

boka programmet här

Världskulturmuseerna ONLINE

Har du inte möjlighet att besöka museet med din klass? Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

Lektionsinnehåll

Framtiden kan verka omöjlig och hopplös men det som kan verka omöjligt kan vara möjligt imorgon. Människor har ibland löst stora utmaningar vi stått inför genom att tänka nytt och annorlunda. Ibland så leder det oss människor vidare mot nya mål och stärker oss att våga trotsa och göra saker som andra trott var omöjligt.

Denna aktivitet vill stärka oss i tanken att framtiden är en okänd möjlighet till att skapa nya möjligheter utan att förenkla och banalisera våra stora utmaningar. Under aktiviteten utgår vi bland annat ifrån föremål och utställningar på Världskulturmuseerna. Med hjälp av stärkande berättelser och exempel samtalar vi om utmaningen i att försöka förstå att framtiden är ett främmande land.

INFORMATION

Skolform: Mellanstadiet åk 4-6
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Längd: 60 minuter
Pris: 500 kr exkl. moms

Läroplanskopplingar

Aktiviteten kopplar till skolans värdegrund och till elevers förmåga att anlägga och laborera med olika perspektiv; det historiska-, miljö- samt internationella perspektivet. I aktiviteten nämns även exempel på individers kreativitet och entreprenörskap som drivkraft för förändring. Läroplanen saknar skrivningar om behovet att känna hopp inför framtiden men inom klimatpsykologin så visar forskning på att hopp är livsviktigt för att vi inte ska bli handlingsförlamade i dessa tider av oro.