svenska
Lyssna
MENY

Kolonialism ONLINE

När, hur och varför koloniserade de europeiska staterna olika delar av världen? Vad ledde detta till och hur ser vi kolonialismens spår och effekter idag?

Skolprogram Kolonialism Online

boka programmet här

VÄRLDSKULTURMUSEERNA ONLINE

Har du inte möjlighet att besöka museet med din klass? Häng då med på ett digitalt skolprogram med pedagog från Världskulturmuseerna!

Skolprogrammet sker via Microsoft Teams, Zoom eller annan likvärdig plattform. Klassens elever kan befinna sig i klassrummet såväl som i hemmet. I samband med bokning återkopplar museets pedagog vilka tekniska specifikationer och rutiner som gäller för skolprogrammet.

LEKTIONSINNEHÅLL

Världskulturmuseernas museer och samlingar består av ett stort omfång av utställningar, föremål, bilder, levnadsöden och berättelser som kan berätta om kolonialismen och dess arv och effekter. I detta avseende har ingen annan kulturarvsinstitution i Sverige ett material som är så pass starkt och unikt.
Samlingarna kan bland annat berätta om koloniseringen av Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Oceanien. Utställningarna kan berätta om de svenska kolonierna Nya Sverige och Saint Barthélemy och den svenska delaktigheten i den transatlantiska slavhandeln. Teman som kan tas upp är världshandel, kulturmöten, migration, imperialism, rasism och rasbiologi samt kolonialismens spår och effekter.

För närvarande erbjuds inriktningen:

Utifrån nedan epoker, områden och teman kan inriktningar av skolprogrammet även efterfrågas. Dessa ingår dock för närvarande inte i det ordinarie utbudet av Online-programmet och en önskan om sådant innehåll kan inte garanteras:

Skolprogrammet riktar sig främst mot ämnena historia, samhällskunskap, geografi & religion.

INFORMATION

Skolform: Högstadiet, gymnasiet och vuxenutbildningar.
ONLINE via valfri plattform: (Teams, Zoom, Google Meet)
Längd: 60 minuter
Pris: 500 kr exkl. moms

ARBETSMATERIAL OCH LEKTIONSPLANERING

Se fullständig läro- och kursplan
Ladda ned Lärarhandledning (PDF)

Det digitala museibesöket förbereds förslagsvis väl med en introduktion till Världskulturmuseerna och dess museer, samlingar, utställningar och uppdrag.

Filmer om Världskulturmuseerna och deras museer och samlingar hittas här:
Världskulturmuseernas YouTube

Ett stort omfång av lärmaterial om historia, kolonialism, handel, migration, konflikter och kulturmöten finns i Världskulturmuseernas digitala lärplattform Allt har en historia. Världshistorien genom Världskulturmuseerna.

Digitalt lektionsmaterial från Världskulturmuseerna om kolonialism, kulturmöten, handel, mission, slaveri och rasism hittas även på:
Den svenska slavön - Sveriges historia (Om Saint Barthélemy)

Ett föremål berättar om kolonialism – på externa webbplatsen Stockholmskällan (Om Kongo)