svenska
Lyssna
MENY

För lärare - Lärarhandledning

Introduktion lärarhandledning 

Föremålet och filmen kan förslagsvis användas som en introduktion och/eller fördjupning till undervisning inom flera olika studieområden:  

Afrikansk historia   

Europeisk kolonialism och imperialism (Den europeiska koloniseringen av Sydamerika (LÄNK) 

Postkolonialism  

Kopplingar till läroplanen Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium 

Innan filmen/föremålet 

Förslag på undervisning och genomgång innan filmen/föremålet utgår ifrån vilket studieområdet som filmen/föremålet ingår i:    

Afrikansk historia: Berätta om tidiga afrikanska kungariken.  

Europeisk kolonialism och imperialism: Berätta om tidiga europeisk kolonialism från Columbus och framåt.  

Postkolonialism: Berätta om den europeiska kolonialismen och imperialismen i Afrika och den senare afrikanska frigörelsen.  

Berätta vad ett museum är.  

Till filmen/föremålet 

Titta gemensamt på filmen eller låt eleverna titta själva. Låt dem svara på antingen föremålsfrågor eller innehållsfrågor. Arbeta vidare med reflekterande frågor och övningar.  

Efter filmen/föremålet  

Fördjupa er kring olika kungariken och kulturer från Afrikas historia.  

Fördjupa er kring den europeiska koloniseringen av Afrika.  

Besök Etnografiska museet i Stockholm (eller liknande museum) och utställningsytorna “Vem tillhör föremålen? Konstskatter från kungariket Benin”, “Missionshuset” om mission och kulturer i Kongo, samt dialogytan “Afrika pågår”. Ta del av skolprogram som ”Afrikanska kungariken och maktens symboler” och “Kolonialism och imperialism i Afrika” och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer.

I och med dialogytanAfrika pågår organiserar Etnografiska museet under flera år workshops, föredrag, utställningar och konstnärliga uttryck kring våra samlingar från Afrika. I nära samarbete med publik, användare, forskare och konstnärer utforskar vi vad detta kulturarv betyder och hur det kan användas idag. Afrika pågår är ett utforskande och metodutvecklande dialogprojekt med syftet att lyfta fram nya perspektiv på den afrikanska kontinenten med och av svenskar med afrikanskt ursprung. En ambition är att göra våra samlingar från Afrika relevanta för fler och nya besökare.  

Besök Världskulturmuseet i Göteborg (eller liknande museum) och utställningsytan om Kongo i utställningen “Korsvägar” och låt en av museets pedagoger visa er runt och berätta mer. 

Se filmerna om de museiföremål som berättar om Inkariket och Nordamerika och den europeiska koloniseringen av Sydamerika och Nordamerika. 

Fördjupa er kring avkoloniseringen och olika afrikanska staters och folks frigörelse. Studera koloniseringens effekter på dagens samhälle. 

Se filmen om det museiföremål som berättar om frigörelse i Republiken Sydafrika i början av 2000-talet.

Läroplanskopplingar

Historia för Grundskola, årskurs 7-9, samt Gymnasium

Grundskola, årskurs 7-9 

Forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700  

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900  

Imperialism och världskrig, cirka 1800–1950  

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid  

Hur historia används och historiska begrepp  

Gymnasium, Historia 1b 100 poäng  

Gymnasium, Historia 2b kultur  

Gymnasium, Historia 3, 100 poäng