svenska
Lyssna
MENY

För elever

Begreppslista till filmen

Stadsstat – Ett rike centrerat runt en stad, t ex det tidiga Rom, de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta eller Benin City.  

Imperium – En stat eller ett rike som omfattar flera folk, nationer och landområden och som tagits över genom militärisk expansion. T ex Romarriket, Arabiska riket eller de spanska eller brittiska kolonialväldena.    

Oba – Kung/härskare i kungariket Benin. 

Sahel – Halvtorrt gränsområde söder om ökenområdet Sahara i norra Afrika och norr om de bördiga områdena närmare ekvatorn.  

Relief – En bild skulpterad på någon form av plant och eller hårt underlag som metall eller elfenben.  

Berlinkonferensen – Konferens vid den tyske rikskanslern Otto von Bismarks residens Wilhelmstrasse  utanför Berlin år 1884-1885. Under konferensen deltog flera europeiska och västerländska stater (däribland Sverige) och kolonialmakter för att diskutera koloniseringen av den afrikanska kontinenten. Resultatet blev en uppdelning av Afrika i europeiska intresseområdet och lade grund för vidare kolonisering och exploatering. 

FÖREMÅLSFRÅGOR 

Vad är det för slags föremål och vad har det använts till?  

Var kommer föremålet ifrån och från vilken tid?  

Vad och hur kan föremålet berätta om tiden, platsen, kulturen och människorna som levde när det användes?   

Har föremålet använts på olika sätt under olika tider? Om så är fallet – vad är dess historia?  

Vad kan föremålet berätta om världshistorien – kulturer, riken, epoker, fenomen, förändringar?  

Innehållsfrågor 

Reflekterande frågor 

Övningar 

Totempålen från haislafolket  

Mänskliga kvarlevor från Australien och aboriginska kulturer 

Paracastextilierna från Sydamerika.