svenska
Lyssna
MENY

Hållbarhet

Världskulturmuseerna arbetar aktivt och på många sätt med att bidra till de 17 globala hållbarhetsmål som antogs i FN:s generalförsamling i september 2015. Målen och arbetet med att förverkliga dem kallas övergripande för Agenda 2030, eftersom det är år 2030 som de skall vara uppfyllda. Du kan läsa mer om målen och de mer detaljerade delmålen på www.globalamalen.se som drivs av FN:s utvecklingsprogram UNDP.

FNs globala mål

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av Världskulturmuseernas verksamhet. Det når våra besökare bland annat genom utställningsprojekt och programpunkter, men vi har också ett aktivt arbete bakom kulisserna med att utvärdera och ständigt förbättra det sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstagandet i våra inköp och upphandlingar, verksamhetens drift och energianvändning, hur vi reser och transporterar material och föremål och hur vi hanterar vårt avfall. Här kan du läsa vår hållbarhetspolicy (PDF-dokument).

Bikupor

En mindre, men väldigt viktig del av Världskulturmuseernas hållbarhetsarbete, är de bikupor som i dag finns på Världskulturmuseet i Göteborg och Etnografiska museet i Stockholm. Vi har valt att illustrera dem med skyltar som lyfter det globala målet 15 om ekosystem och biologisk mångfald. Bin är en av de insektsslag som pollinerar blommor och växter och gör att de bär frukt som människor och djur kan äta. Ungefär en tredjedel av den frukt och grönsaker vi äter har pollinerats av bin och humlor.

De pollinerande insekterna i världen blir färre, bland annat på grund av klimatförändringar och giftiga bekämpningsmedel, och genom att sätta upp bikupor är vi med och bidrar till att öka antalet bin som kan utföra sitt livsviktiga arbete.

Tambin producerar också honung som skördas från bikuporna på hösten. En del av honungen lämnas kvar till bina tillsammans med ett vinterfoder så de har mat under vintern. Den honung som Världskulturmuseerna får från bikupan har producerats genom binas arbete i området – verkligen närproducerad med andra ord! Snart kan ni själva smaka honungen som finns att köpa i våra museibutiker.

Våra bikupor kommer ifrån Biman och sköts lokala biodlare som ser till att bina är friska och inte svärmar iväg