svenska
Lyssna
MENY

Bibliotek

Alla fyra världskulturmuseerna förvaltar omfattande bibliotekssamlingar. Samtliga är öppna för besök, men i vissa fall behöver man boka tid först.

dekorbild

Världskulturmuseet
Världskulturmuseets bibliotek har ett bokbestånd på över 30 000 titlar och ca 900 tidskrifter och årsböcker. Innehållet speglar museets samlingar och här finns litteratur i ämnen som etnografi, social- och kulturantropologi, historia och sociologi. En mindre del omfattar reseskildringar, biografier, bibliografier, handböcker och lexika.

Öppettider och kontakt
Biblioteket är öppet under kontorstid efter överenskommelse, för att boka in ett besök kontakta bibliotekarie Linda Wennbom
E-post:Linda.Wennbom@varldskulturmuseerna.se)
Telefon: 010-4561204
Läs mer om biblioteket på Världskulturmuseet

Medelhavsmuseet
Medelhavsmuseets bibliotek innehåller litteratur med inriktning på arkeologi och kulturhistoria om de antika kulturerna kring Medelhavet och Främre Orienten samt om islam, med tyngdpunkt på museets samlingsområden. Biblioteket har totalt ca 10 000 böcker.

Öppettider och kontakt
Besök efter överenskommelse tisdagar och torsdagar.
Vänligen kontakta bibliotekarien i god tid före ditt besök.
E-post: biblioteket@medelhavsmuseet.se
Läs mer om biblioteket på Medelhavsmuseet

Östasiatiska museet
Östasiatiska museet bibliotek är inriktat på östasiatisk konst, kultur och arkeologi. Samlingarna innehåller böcker på västerländska språk och även på kinesiska, japanska och koreanska. Det totala bokbeståndet är ca 100 000 böcker. Inga hemlån, endast läsesalslån.

Öppettider och kontakt
Onsdagar och fredagar 11-16
E-post: biblioteket@ostasiatiska.se
Läs mer om biblioteket på Östasiatiska museet

Etnografiska museet
Etnografiska museets bibliotek är ett välsorterat specialbibliotek med vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Biblioteket är ett unikt referensbibliotek för främst etnografi, antropologi, arkeologi, konsthistoria, religionshistoria, historia och museologi: litteratur som berör utomeuropeiska kulturer, inte minst ursprungsbefolkningar.
Biblioteket är ett referensbibliotek för litteratur om utomeuropeiska kulturer. Ej hemlån.

Öppettider och kontakt
Öppet efter överenskommelse. 
E-post: bibliotek@etnografiska.se
Telefon: 010-456 12 04
Läs mer om biblioteket på Etnografiska museet