svenska
Lyssna
MENY

Fallet Yaqui: repatriering ur flera perspektiv

Repatriering är en aktuell fråga för museerna världen runt idag. I detta projekt koncentrerar vi oss vid ett specifikt fall: Yaquifolket, en nation med ursprung i Mexikot som genom deportering och krig även hamnat i USA. Idag finns de på båda sidor av gränsen.

Yaqui dans. Fotografi.

Ett objekt som gavs som gåva 1934 och hamnade i Sverige kom i fokus genom att en yaquirepresentant från USA för några år sedan krävde det tillbaka. Men vem äger föremålet? Yaquis USA? Yaquis i Mexiko, där den symboliska och ursprungliga gruppen finns och där föremålen kommer från? Kunde det vara skadligt att lämna tillbaka föremålet till Yaquis från "fel sida", eller till ett område krossat av djupa politiska sociala problem?

Digital utställning

I mars 2023 lanserades den digitala utställningen Fallet Yaqui - repatriering ur flera perspektiv. Den hittar du här.

Fallet yaqui: repatriering ur flera perspektiv i Riksantikvarieämbetets FoU-katalog

Kontaktperson
E-post: Adriana Muñoz

 

Tillbaka till forskningsprojekt