svenska
Lyssna
MENY

DIGITAL REPATRIATION OF CULTURAL HERITAGE IN THE GLOBAL SOUTH

Detta projekt, där Världskulturmuseerna är samarbetspart, har beviljats medel för att under fem år (2021-25) arbeta med Världskulturmuseernas brasilianska samlingar och hitta en bra metodologi för digitalt delande med involvering av lokal- och ursprungsbefolkning i Amazonas.

Den 18 september 2018 brann Museu Nacional i Rio de Janeiro, Brasilien, ner. Amazonassamlingen på VKM är en av de största och viktigaste etnografiska och arkeologiska samlingarna från regionen, utanför Brasilien. Efter den katastrofala branden har det vetenskapliga, pedagogiska och estetiska värdet av samlingen ökat markant för forskare och allmänhet, såväl som för Amazonas ursprungs- och lokalbefolkningar.

Det övergripande syftet med detta projekt är att skapa ett ramverk för digitalt delande av kulturarvssamlingar från museer till ursprungsbefolkningar. Projektet hoppas hitta en metodologi och praktik som också kommer att vara användbar för andra samlingar.

Kontaktperson
E-post: Adriana Muñoz

 

Tillbaka till forskningsprojekt