svenska
Lyssna
MENY

VLMUSE

Ett forskningsprojekt om lärande på distans med hjälp av VR.

Illustration med diverse prylar för VR

Anna Foka vid Uppsala universitet, institutionen för ABM (arkiv, bibliotek och museer) var ansvarig forskare i detta projekt som gjordes i samarbete med Världskulturmuseerna under 2021 och 2022.

Under 2021 genomfördes en förstudie kring lärande på distans. Även representanter för Google Arts & Culture, Europeana och Riksantikvarieämbetet bidrog i projektet. Projektet utgick från behovet inom kulturarvssektorn att vara inkluderande och kunna möta morgondagens publik och ville undersöka vad museer och virtuella inlärningsprocesser kan göra för att digitalt kulturarv ska bli tillgängligt för fler elever och vara mer transparent.

I förstudien genomfördes en enkät som riktade sig till högstadie- och gymnasielärare utanför storstadsområdena. Under 2022 hölls en distansmötesworkshop på temat Lärande på distans.

Workshopen gav en inblick i olika lärande plattformar av Elisabeth Wennerström och det redovisades en analys av Johan Vekselius från den enkät i ämnet Lärande på distans som besvarades under 2021. Problemställningen i andra delen av workshopen var att det finns en ojämlikhet i tillgång till kulturarv i Sverige, många skolelever och ungdomar bor för långt bort för att regelbundet kunna åka till museum. I workshopen arbetade vi tillsammans för att lägga grunden till ett framtida arbete med en digital plattform som kan överbrygga detta problem.


Läs mer på Uppsala Universitets webbplats.

Kontakt: registrator@varldskulturmuseerna.se

 

Tillbaka till forskningsprojekt