svenska
Lyssna
MENY

Föremål för kultur och vetenskap

Etnografiska objekt ses som exempel på kultur, men de fångar också spår av den tid och plats från vilken de uppstod, vilket synliggör relationer mellan människor, icke-människor och miljöer. Detta projekt tar upp sådana samband genom att utforska potentialen hos etnografiska objekt för miljöforskning.

ett snääckhalsband

Samtida frågor om försurning av havet, utdöende alger och eroderade kustlinjer kommer till exempel i fokus genom fallstudien om ett 115 år gammalt tasmanskt snäckskalshalsband. De historiska snäckskalen ger både kulturella och vetenskapliga basdata.

Genom att ompositionera etnografiska föremål som källor till kulturell och vetenskaplig kunskap undersöker detta projekt möjligheten att bjuda in västerländska forskare till museimagasin och belyser icke-västerländska kunskapssystem i ursprungssamhällen.

Huvudarrangör är Göteborgs universitet. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Kontaktperson
E-post: Aoife O’Brien

 

Tillbaka till forskningsprojekt