svenska
Lyssna
MENY

I skuggan av antropocen

I skuggan av Antropocen är ett forsknings- och utvecklingsprojekt finansierat av Riksantikvarieämbetet som handlar om hur kulturhistoriska museer kan utveckla en ekokritisk museipedagogik. Det innebär en pedagogik som utmanar etablerade föreställningar kring människan och hennes livsmiljö. Vilka andra berättelser eller perspektiv skulle kunna träda fram i utställningar eller i mötet mellan museipedagoger och grupper? 

Projektet har så här långt resulterat i en antologi med titeln Ekokritik och museipedagogik i skuggan av antropocen. 

Den kan du läsa på DIVA via den här länken. 

I skuggan av Antropocen i Riksantikvarieämbetets FoU-katalog

Kontaktperson
E-post: Björn Lindgren

 

Tillbaka till forskningsprojekt