svenska
Lyssna
MENY

Demokrati finns inte - vi gör den!

Projektet tar sitt avstamp i den tillbakagång för demokratin som idag är ett faktum i många länder. Utifrån Världskulturmuseernas samarbete med demokratiinstitutet V-Dem på Göteborgs universitet vill projektet aktivt bidra till att stärka arbetet med demokratifrågor.

Bild för pro0jektet

Syftet är att utforska hur forskningsinstitut, kulturarvsinstitutioner och civilsamhället kan samverka för att öka det demokratiska engagemanget, med högstadie- och gymnasieskola som primär målgrupp. Detta utifrån tre målsättningar: utveckla en digital lärresurs som tillgängliggör V-Dems forskning, samla in föremål och berättelser med bäring på demokrati, samt metodutveckling. Världskulturmuseerna är huvudarrangör. Delfinansierat av Riksantikvarieämbetet.

Demokrati finns inte - Vi gör den! i Riksantikvarieämbetets FOU-katalog.

Kontaktperson:
E-post: Helen Arfvidsson

 

Tillbaka till forskningsprojekt