svenska
Lyssna
MENY

Donationer

Här hittar du information om hur du går till väga för att kontakta oss om donationer. Börja med att läsa igenom informationen, därefter fyller du i ditt donationserbjudande i formuläret.

En samling föremål från Kongo

Världskulturmuseerna förvaltar samlingar från myndighetens fyra museer: Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet.

Till vår stora glädje får vi regelbundet in erbjudande om donationer av föremål, arkivmaterial och fotografier. Vi bedömer varje erbjudande noggrant och ställer det i relation till befintlig samling, tillgängliga resurser samt vårt nuvarande insamlingsfokus.

Objektens skick och kondition är också viktigt då myndigheten åtar sig att långsiktigt förvalta och bevara alla förvärv. Likaså behöver vi säkerställa att förvärv och export av objekten skett lagligt och med hänsyn till principen om due diligence (se UNESCO-konventionen från 1970/1995 HÄR samt ICOM:s etiska riktlinjer HÄR).

Eftersom vi är förbundna till ovanstående måste Världskulturmuseerna ofta tacka nej till donationserbjudanden. Detta betyder inte att ditt objekt är ointressant, och i den mån vi har möjlighet försöker vi hänvisa vidare till andra museer eller organisationer som kan vara intresserade av att ta emot din donation. Vi hänvisar också regelbundet till ambassader för de länder varifrån föremålen härstammar.

Handläggningen av donationserbjudanden kan ta lång tid, ibland flera månader, vilket vi hoppas att du har överseende med.

Vi gör en första bedömning utifrån objekten nedan, så tänk på att fylla i det så detaljerat som möjligt. Har du frågor om objekten kan du kontakta: collections@varldskulturmuseerna.se.

Vänligen notera att:

GDPR

För att kunna skicka in din donationsförfrågan måste du godkänna villkoren för GDPR hos Världskulturmuseerna. Personuppgifter som lämnas vid erbjudande om donation av objekt diarieförs och bevaras. Du kan läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter här. 

 

Donationserbjudande

Om ditt donationserbjudande gäller fotografier, beskriv också följande:

• fotografens namn
• typ av fotografi
• din relation till fotografen
• i vilket syfte som bilderna togs
• om fotografen var yrkesverksam fotograf
• är fotografierna fortfarande skyddade av upphovsrätten

JAG HAR LÄST OCH ACCEPTERAR SMVK:S VILLKOR FÖR GDPR