svenska
Lyssna
MENY

Bildsamling

De fotografiska samlingarna vid våra fyra museer innehåller uppåt en miljon bilder som illustrerar olika delar av det internationella kulturarvet. Dessa samlingar har byggts upp under mer än ett sekel.

Fotografierna har tagits under en period som sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till idag och är därför viktiga historiska dokument. Bilderna berör ämnen som antikviteter från Medelhavsområdet och Asien, förvärvsomständigheter i fält, etnografi och antropologi, forskningsexpeditioner, svensk mission, kolonialhistoria, fornlämningar och arkeologi. Några av bilderna representerar Statens museer för världskulturs eget fotografiska arbete, medan andra kommer från fotografiska arkivsamlingar. Pågående digitaliseringen bidrar till att förbättra fotografiernas tillgänglighet och bevarar samtidigt kvaliteten på originalen, vilket i sin tur gör det möjligt för fler att utnyttja denna fotografiska guldgruva.

Etnografiska museet hanterar åtskilliga berömda samlingar: från Vanadis världsomsegling 1883–1885, efter Sven Hedin, Sten Bergman, Eric von Rosen, Marianne Greenwood, Gustaf Nordenskiöld, Didrik Bildt, Ida Trotzig, Folke Cronholm, tidiga missionärer – för att bara nämna några. Etnografiska museet förvaltar även ett antal äldre filmer av nitrat och acetat i olika format, av etnografisk eller allmänt dokumentär karaktär. I bildsamlingen på Östasiatiska museet finns unika bilder tagna i Kina av Osvald Sirén och John-Gunnar Andersson. En större donation av Gun Kessles fotografier finns bevarad och innefattar bilder från olika delar av Asien. På Medelhavsmuseet finns fotografier från den världskända Cypern expeditionen 1927–1931, som leddes av Einar Gjerstad 

Beställa bilder 

För frågor om bildbeställningar, kontakta Bildservice epost
Läs mer om bildhanteringsavgift och leveransvillkor för beställda bilder här

Börja med att leta efter bilden/bilderna i vår databas Sök i samlingarna, så att du kan ange rätt bildarkivnummer. Där kan du också ladda ner lågupplösta bilder gratis för forskning och enskilt bruk. I våra bildarkiv finns det samlingar som ännu inte har blivit digitaliserade. För att ta fram bilder eller forska i våra bildsamlingar, vänligen kontakta via besök & beställ.