svenska
Lyssna
MENY

Bildsamling

De fotografiska samlingarna vid våra fyra museer innehåller uppåt en miljon bilder som illustrerar olika delar av det internationella kulturarvet. Dessa samlingar har byggts upp under mer än ett sekel.

Beställa bilder 

Vill du beställa bilder från Världskulturmuseernas bildsamling?

Bildbeställning

 

Om bildsamlingen

Fotografierna har tagits under en period som sträcker sig från slutet av 1800-talet fram till idag och är därför viktiga historiska dokument. Bilderna berör ämnen som antikviteter från Medelhavsområdet och Asien, förvärvsomständigheter i fält, etnografi och antropologi, forskningsexpeditioner, svensk mission, kolonialhistoria, fornlämningar och arkeologi. Några av bilderna representerar Statens museer för världskulturs eget fotografiska arbete, medan andra kommer från fotografiska arkivsamlingar. Pågående digitaliseringen bidrar till att förbättra fotografiernas tillgänglighet och bevarar samtidigt kvaliteten på originalen, vilket i sin tur gör det möjligt för fler att utnyttja denna fotografiska guldgruva.

Etnografiska museet hanterar åtskilliga berömda samlingar: från Vanadis världsomsegling 1883–1885, efter Sven Hedin, Sten Bergman, Eric von Rosen, Marianne Greenwood, Gustaf Nordenskiöld, Didrik Bildt, Ida Trotzig, Folke Cronholm, tidiga missionärer – för att bara nämna några. Etnografiska museet förvaltar även ett antal äldre filmer av nitrat och acetat i olika format, av etnografisk eller allmänt dokumentär karaktär. I bildsamlingen på Östasiatiska museet finns unika bilder tagna i Kina av Osvald Sirén och John-Gunnar Andersson. En större donation av Gun Kessles fotografier finns bevarad och innefattar bilder från olika delar av Asien. På Medelhavsmuseet finns fotografier från den världskända Cypern expeditionen 1927–1931, som leddes av Einar Gjerstad. Världskulturmuseerna har många intressanta fotografier som till exempel bilder av Walter Kaudern, Erland Nordenskiöld och Konrad Theodor Preuss.

Samling i fokus – missionskyrkans skioptikonbilder

östturkestan-predikan-missionär.jpg

I Etnografiska museets samlingar finns bland annat en samling skioptikonbilder tagna av svenska missionärer under tidigt 1900-tal. Bilderna ger precis som då en unik inblick i bland annat uigurernas vardagsliv. Läs mer här:

Betydelsen av ljusbilder inom svenska missionsförbundet under tidigt nittonhundratal.

Kontakt

För frågor, kontakta bildservice: image-request@varldskulturmuseerna.se
För beställningar, använd formuläret "Bildbeställning"