svenska
Lyssna
MENY

Sök i samlingarna

En del av samlingen på Världskulturmuseerna finns att se digitalt. Mycket är ännu inte sökbart, men vi lägger varje dag in ny information.

Du hittar samlingen i respektive museums databas.

Etnografiska museet

http://collections.smvk.se/carlotta-em/web

Medelhavsmuseet

http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web

Världskulturmuseet

http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web

Östasiatiska museet

http://collections.smvk.se/carlotta-om/web

Källhänvisning

Det är fritt att ta del av och använda text- och bildinformationen i Carlotta men vi vill att ni anger källan. Bilder får användas i enlighet med angiven licens för aktuell bild. Bildens licens framgår i den Carlotta-post som öppnas när man klickar på en träff i sökresultatet som ges i Sök-i-samlingarna. Licensen syns som en logga i anslutning till bilden och ikonen länkar till licensvillkoren i fråga.
Om du använder informationen ska du ange följande uppgifter när du hänvisar.
Exempel:

Föremål

CC BY, Mask, Inventarienummer 1938.30.0397. Källa: Statens museer för världskultur – Etnografiska museet (ange även fotografens namn om det framgår), http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1018066

Samling

Cederblom, Aina, Samlingsnummer 1940.05 Källa: Statens museer för världskultur – Etnografiska museet (ange även fotografens namn om det framgår), http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1115832

Fotografi

CC BY-NC-ND, Fotograf (om det framgår): Ove Kaneberg, 1995, Fotonummer 0002A. Källa: Statens museer för världskultur – Medelhavsmuseet, http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3907210