svenska
Lyssna
MENY

Sök i samlingarna

En del av samlingen på Världskulturmuseerna finns att se digitalt. Mycket är ännu inte sökbart, men vi lägger varje dag in ny information.

Samlat sökformulär för alla fyra museer

Sök i samlingarna

Databaser för de enskilda museerna

Etnografiska museet

https://collections.smvk.se/carlotta-em/web

Medelhavsmuseet

https://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web

Världskulturmuseet

https://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web

Östasiatiska museet

https://collections.smvk.se/carlotta-om/web

ALLMÄN INFORMATION OM SAMLINGAR OCH ARKIV

Världskulturmuseernas samlingar och databaser har byggts upp under lång tid, med material från olika källor och tidsperioder. Därför finns det formuleringar i historiska dokument med ordval och beskrivningar som är både utdaterade och okänsliga. Trots detta utgör de en viktig del av samlingarnas historia och hjälper till att förstå den syn på världen som dominerade i Europa och Förenta staterna. När vi uppdaterar information för att bättre beskriva innehåll låter vi därför gammal information finnas kvar, under datafältet ”Tidigare beskrivningar”.

Du som söker i databasen ska också veta att det finns innehåll som på flera sätt kan vara etiskt problematiska. Vid användning av våra bilder och arkivdokument utifrån våra licenser är det viktigt att känna till detta så att de används på ett respektfullt, icke kränkande sätt. Innehåll kan vara känsligt och problematiskt både genom vad innehållet i sig visar, men det finns också innehåll som folkgrupper anser vara heliga och inte vill ska visas upp. Vi har ändå valt att göra dessa tillgängliga eftersom det är viktigt för berörda grupper och individer att få kännedom om de samlingar vi förvaltar. I samarbete med ursprungsbefolkningar och andra kulturella grupper har vi spärrat vissa, utvalda heliga föremål. Bilderna finns dock kvar för internt bruk och för föranmälda forskare.
Vi vill gärna komma i kontakt med ursprungsbefolkningar vars samlingar vi förvaltar. Vid frågor eller funderingar, mejla gärna till: registrator@varldskulturmuseerna.se.

Källhänvisning

Det är fritt att ta del av och använda text- och bildinformationen i Carlotta men vi vill att ni anger källan när ni använder bilderna. Bilder får användas i enlighet med angiven licens för aktuell bild. Bildens licens framgår i den Carlotta-post där bilden finns.

Licensen syns som en logga i anslutning till bilden och ikonen länkar till licensvillkoren i fråga.
Om du använder informationen ska du ange följande uppgifter när du hänvisar.
Exempel:

Föremål

CC BY, Mask, Inventarienummer 1938.30.0397. Källa: Statens museer för världskultur – Etnografiska museet (ange även fotografens namn om det framgår), http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1018066

Samling

Cederblom, Aina, Samlingsnummer 1940.05 Källa: Statens museer för världskultur – Etnografiska museet (ange även fotografens namn om det framgår), http://collections.smvk.se/carlotta-em/web/object/1115832

Fotografi

CC BY-NC-ND, Fotograf (om det framgår): Ove Kaneberg, 1995, Fotonummer 0002A. Källa: Statens museer för världskultur – Medelhavsmuseet, http://collections.smvk.se/carlotta-mhm/web/object/3907210