svenska
Lyssna
MENY

För elever

Begreppslista till filmen

Antiken – Tidsperiod kring Medelhavsområdet som enligt modern historisk indelning rör sig mellan ca 700-talet f.v.t. och 476 e.v.t. (Det Västromerska rikets fall) och fokuserar på de grekiska och romerska civilisationerna och högkulturerna.

Stadsstat – Ett rike centrerat runt en stad, t ex det tidiga Rom eller de grekiska stadsstaterna Aten och Sparta.

Republik – Ett politiskt statssystem som utgår ifrån att makten innehas och samhällets styrs av folkvalda företrädare.

Imperium – En stat eller ett rike som omfattar flera folk, nationer och landområden, och som tagits över genom militärisk expansion. T ex Romarriket, Arabiska riket eller de spanska eller brittiska kolonialväldena.

Pigment – ”Färg” på latin. Lösligt eller olösligt färgämne.

Toga – Romersk ”nationaldräkt” som romerska medborgare från de högre samhällsklasserna ofta klädde sig i under högtidliga tillfällen.

Medborgarskap – En rättslig och juridisk samhörighet med en stat och dess befolkning.

Papyrus – Pappersliknande skrivmaterial tillverkat av papyrusväxtens blad.

Civilisation – Ett samhälle som anses vara mer avancerat och utvecklat och exempelvis uppvisar fenomen som ett centraliserat och organiserat stats- och maktsystem, städer, lagar, skatter, monumentala byggnader och specialiserade arbetsuppgifter.

FÖREMÅLSFRÅGOR

Innehållsfrågor

• Statyn kommer från Romarriket - Hur växte detta rike fram och hur kom det att utvecklas? Beskriv genom att använda ord som republik, kungadöme, imperium, kejsardöme och stadsstat.
• Hur stort var Romarriket när det var som störst?
• Vad är statyn gjord av och hur såg den ut från början? Varför har den förändrats?
• Var stod troligen statyn och vad har den använts till?
• Vem föreställer statyn? Hur kan vi se detta?
• Hur var det romerska samhället uppdelat? Vilka samhällsgrupper fanns?
• Hur skiljer sig den romerska porträttkonsten från den antika grekiska och forna egyptiska?

Reflekterande frågor

• Hur ser vi influenser från Romarriket i dagens västerländska samhällen? Fundera och ta reda på mer! Ta upp begrepp och fenomen som politik, konst, arkitektur, språk, vetenskap, dramatik och litteratur.
• Berättelser om Romarriket är populära och figurerar inom film, tv, litteratur och dataspel. Vad brukar dessa berättelser ofta handla om och vilka människor brukar ofta porträtteras? Varför tror du att det är så och varför kan den bilden vara problematisk? Fundera och sök vidare efter svar!
• Hur levde människorna i Sverige under denna tid? Hur såg samhällena ut?

Övningar

• Finns det slaveri idag? Undersök och berätta på 1 sida. Jämför med äldre tiders slaveri.
• Berätta om olika politiska system som finns idag och som funnits under historien. Vilka fördelar och nackdelar anser du finns i de olika systemen. Vilket föredrar du?
• Vem kan statyn föreställa? Berätta om en dag i en romersk ämbetsmans liv. Skriv 1-2 sidor och ta upp begrepp och fenomen som bostad, familj, yrke, politik, mat, nöje osv

Efter filmen/föremålet

Studera den romerska mytologin, religionen och gudarna. 

Fördjupa kring den romerska kulturen och fenomen som filosofi, dramatik och idrott.

Se filmen om det museiföremål som berättar om ett annat imperium som under 600-talet växte fram i Mellanöstern och kom att sträcka sig ut över tidigare romerska områden: Arabiska riket 600-talet