svenska
Lyssna
MENY

Samarbeten

Som samarbetspartner till Världskulturmuseerna förenar du affärsnytta med samhällsengagemang. Samarbetet kan koppla till ert hållbarhetsarbete, till ett behov av att kommunicera med nästa generation om er verksamhet och varumärke, eller vara en del av er långsiktiga rekryteringsstrategi. Världskulturmuseerna ansvarar för det internationella kulturarvet i Sverige. Genom engagerande utställningar och ett rikt programutbud är vi en aktuell och aktiv aktör i frågor som rör globalisering, kulturer och kulturmöten. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att tillgängliggöra kulturarvet och vidga perspektiven på samtiden. Var med på vår resa att ge mer till fler!

dekorbild

Världskulturmuseerna har tre museer i  Stockholm (Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet) och ett i Göteborg (Världskulturmuseet.) Tillsammans har de fyra museerna drygt 800 000 fysiska besökare per år och flera miljoner digitala besök. En stor del av våra besökare är barn och unga, och program för skola är en mycket viktig hörnsten i vår verksamhet. Som samarbetspartner till oss når ni således en stor målgrupp av kultur- och samhällsintresserade människor i alla åldrar.

Föremålen som förvaltas av Världskulturmuseerna kommer från världens alla hörn och representerar flera tusentals år av mänskligt skapande och kreativitet. I dialog med våra besökare vill vi bejaka världens mångfald och på så sätt bidra till en hållbar global utveckling.

Vi är öppna för olika typer av samarbeten och sponsring. Det hjälper oss att göra ännu fler spännande program och utställningar och ge värde till våra besökare. Vi erbjuder våra samarbetspartners attraktiva, skräddarsydda förmåner och spännande och annorlunda mötesplatser.

Kontakta oss!

Är du intresserad av att samarbeta med oss eller vill du veta mer om vår verksamhet och hur ett samarbete skulle kunna se ut?

Johanna Flemström, ansvarig strategiska näringslivssamarbeten, kommunikation & marknad
tel: 010-456 11 61

E-post: johanna.flemstrom@varldskulturmuseerna.se

Leena Similä, utvecklare partnerskap, kommunikation & marknad
tel: 010 - 456 11 49
leena.simila@varldskulturmuseerna.se