svenska
Lyssna
MENY

Bli partner

Världskulturmuseerna ansvarar för det internationella kulturarvet i Sverige. Genom engagerande utställningar och ett rikt programutbud är vi en aktuell och aktiv aktör i frågor som rör kultur, globalisering och hållbarhet. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att tillgängliggöra kulturarvet och vidga perspektiven på samtiden. Var med på vår resa att ge mer till fler!

Sportlov på hemmaplan

Världskulturmuseerna består av tre museum i Stockholm (Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet) och ett i Göteborg (Världskulturmuseet.) Tillsammans har de fyra museerna drygt 800 000 fysiska besökare per år och flera miljoner digitala besök.

En stor del av våra besökare är barn och unga, och program för skola är en mycket viktig hörnsten i vår verksamhet. Som samarbetspartner till oss når ni en stor målgrupp av kultur- och samhällsintresserade människor i alla åldrar.

Föremålen som förvaltas av Världskulturmuseerna kommer från världens alla hörn och representerar flera tusentals år av mänskligt skapande och kreativitet. I dialog med våra besökare vill vi bejaka världens mångfald och på så sätt bidra till en hållbar global utveckling.

Vi är öppna för olika typer av samarbeten och sponsring. Det hjälper oss att göra ännu fler spännande program och utställningar och ge värde till våra besökare. Vi erbjuder våra samarbetspartners attraktiva, skräddarsydda förmåner och spännande och annorlunda mötesplatser.

Vi erbjuder partnerskap på flera olika nivåer. Ni kan vara med som partner till en specifik utställning eller projekt, till ett av de fyra museerna eller till hela myndigheten.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte och se vilka spännande möjligheter som väntar!

Kontakt