svenska
Lyssna
MENY

Social hållbarhet

Myndighetens vision är "Att göra världen större, mänskligare och mer inkluderande". En stor del av det arbetet sammanfaller med den största andelen mål i Agenda 2030 - det som ofta kallas för samhälle eller social hållbarhet. Det är stora och komplexa frågor som rör bland annat demokrati, utbildning, jämställdhet, fredliga och inkluderande samhällen. Världskulturmuseerna tar sig an och berör flera av dem genom synliggörande och kunskapsuppbyggnad i vårt publika utbud, och genom bevarandearbete, forskning och samverkan.

Utöver de teman som tas upp i program, utställningar och forskningsprojekt handlar det också om hur Världskulturmuseerna arbetar med tex tillgänglighet och representation, framställningar av människor, miljöer och händelser, vilka röster som får höras, hur verksamheten når ut och till vilka man vänder sig. Det kopplar också i hög utsträckning till de föremål som myndigheten förvaltar. Här har Världskulturmuseerna ett omfattande och ständigt pågående arbete som lutar sig på internationella museigemensamma ramverk och internt framtagna riktlinjer.