svenska
Lyssna
MENY

Museer för hållbarhet

2019 var Världskulturmuseerna värd för en branschgemensam konferens på temat museer och hållbarhet. Efter konferensen togs initiativ för att ta ett samlat grepp på hur museer kan samverka för att tillsammans utveckla sitt hållbarhetsarbete inom de många olika och ofta komplexa delar som museiverksamhet består av. Ett första steg mot detta arbete är den förstudie som genomfördes 2020. Ladda ner och ta del av rapporten nedan.

Museer och hållbarhet

"While individually museums struggle to accomplish significant change, together museums have the resources, skill a, and scale to influence planet systems”

(Sarah Sutton, Curator The museum Journal,vpl 60, no 2 2017)

2019 var Världskulturmuseerna värd för en branschgemensam konferens på temat museer och hållbarhet. Efter konferensen togs initiativ för att ta ett samlat grepp på hur museer kan samverka för att tillsammans utveckla sitt hållbarhetsarbete inom de många olika och ofta komplexa delar som museiverksamhet består av. Ett första steg mot detta arbete är den förstudie som genomnfördes 2020.

Museer för hållbarhet - En förstudie om behov och möjligheter för samverkan och kunskapsutbyte

Ladda ner förstudien här