svenska
Lyssna
MENY

Afrikanska Kulturer: För elever

Elevernas fall är sju till antalet och grundar sig i geografisk spridning, kulturella teman och fenomen, samt källmaterial i form av museiföremål, övrigt föremål, historisk bild, nutida bild, vetenskaplig text, nyhetsartikel och populärkulturellt inslag som musik, film, tv-serier, böcker och resor.

Samtliga fall finns samlade i ett gemensamt dokument här: Elevernas fall (PDF)

Nedan hittar du samtliga sju fall uppdelade i varsitt dokument.