svenska
Lyssna
MENY

Föremålsidentifiering

Många privatpersoner hör av sig till oss för att fråga om sina föremål. Intendenterna vid Världskulturmuseerna prioriterar arbete som når en så stor publik som möjligt. Därför kan vi inte hjälpa till vid frågor om föremålsidentifiering och bedömning av privata samlingar.

Allmänt om frågor kring föremål

Världskulturmuseerna (Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet, och Etnografiska museet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg) arbetar med att skapa och levandegöra kunskap om världens kulturer och samhällen, särskilt med utgångspunkt i våra omfattande samlingar som huvudsakligen kommer från kulturområden utanför Sverige. För att så många som möjligt ska få del av vår verksamhet prioriterar vi arbetet med utställningar, offentliga föredrag och publikationer.

Många privatpersoner hör av sig till oss för att fråga om sina föremål, men intendenterna vid Världskulturmuseerna har inte möjlighet att hjälpa till med detta.

Du kan själv leta efter jämförande föremål i våra föremålsdatabaser som är tillgänglig via internet och sajten Kringla. Databaserna innehåller för närvarande över 300 000 föremål med sakord från Världskulturmuseernas samlingar och ca 100 000 har bilder.

Museerna har också mycket välsorterade bibliotek med litteratur om våra verksamhetsområden. Biblioteken är öppna för allmänheten, se information på vår hemsida.

Etnografiska museets bibliotek: 010-456 12 04, E-post: bibliotek@etnografiska.se

Medelhavsmuseets bibliotek: 010-456 12 42

Östasiatiska museets bibliotek: 010-456 12 42

Världskulturmuseets bibliotek: 010 456 12 45

Donationer

Världskulturmuseerna mottar regelbundet donationer av föremål från privatpersoner och institutioner. Ett föremåls kulturhistoriska värde ökar ju mer kunskap vi har om det. Vem tillverkade det? Hur användes det? Hur hamnade det i din ägo? Svaret på dessa frågor är viktiga för beslutet att ta emot föremål. Vi bedömer också föremålets skick, om vi redan har andra liknande föremål och om föremålet är relevant för forskning och utställningar på museet. Tyvärr måste vi därför ofta tacka nej till donationer.

Om du äger ett föremål som kan vara av intresse för Världskulturmuseerna kan en skriftlig förfrågan ställas via epost till collections@varldskulturmuseerna.se eller till Världskulturmuseerna, Box 5306, S-402 27 Göteborg.

Förutsättningen för att ärendet skall behandlas är