svenska
Lyssna
MENY

Donation för bevarande av fotografisk kulturarv från Kina

Världskulturmuseerna har mottagit en donation som möjliggör att bevara, digitalisera och tillgängliggöra en unik samling med fotografier tagna av den finlandssvenske konsthistorikern Osvald Sirén.

Osvald Siren

Sirén var en nestor inom kinesisk konst och arkitekturhistoria, samt dessutom en skicklig fotograf. Han gjorde flera resor till Ostasien före andra världskriget och dokumenterade omsorgsfullt parker, trädgårdar och stadsmiljöer – med ord, ritningar och fotografier. Många av hans fotografier har fångat detaljer som har särskilt stort värde idag, då många byggnader och konstverk har försvunnit eller förstörts.

- Vi är fantastiskt glada över att få ta emot denna donation som möjliggör för oss att rädda ett 100-årigt unikt fotomaterial till eftervärlden, säger överintendent Ann Follin. Siréns samling är en verklig guldskatt. Trots att många böcker med Siréns fotografier har publicerats över åren, innehåller samlingen som helhet så mycket mer. Tack vare denna generösa donation kommer även tidigare opublicerat och därmed okänt materialet kunna göras tillgängligt att utforskas av människor över hela världen.

- Relationerna mellan Kina och Sverige har en lång historia och som svenskar verksamma i landet är vi stolta över att kunna bidra till att stärka de kulturhistoriska banden. Siréns bilder är unika tidsdokument som bidrar till att ge viktiga, historiska perspektiv på Kinas stadsutveckling, säger Jesper Jos Olsson.

Förutom fotografier innehåller samlingen Osvald Siréns brevväxling med kinesiska forskare samt hans dagböcker och anteckningar under resor i Kina. Hela samlingen är ett viktigt källmaterial för stadsutveckling och för vår förståelse för dåtidens kontakt mellan Sverige och Kina. Målsättningen är att göra materialet sökbart på svenska, engelska och kinesiska.

Om Osvald Sirén

Osvald Sirén (1879 – 1966) var en finlandssvensk konsthistoriker, intendent, professor och författare. Osvald Sirén gjorde fyra långa resor till Ostasien före andra världskriget: 1918, 1921-23, 1929-30 och 1935. Utmärkande för hans forskning var på de sätt han systematiskt dokumenterade och använde fotograferingens möjligheter för att fånga detaljer och intryck. Efter Osvald Siréns bortgång donerade hans barn hela hans forskningsmaterial från mer än 40 års forskning om Kina till Östasiatiska museet. Materialet omfattar ca 35 000 fotografier och ca 25 000 dokument (brev, dagböcker, anteckningsböcker, manuskript, med mera).

Bakom donationen står Gerard De Geer och Jesper Jos Olsson.

osvaldsirenkina.jpg