svenska
Lyssna
MENY

V-Dem:s föreståndare besöker utställningen Demokrati finns inte – vi gör den!

2022-12-16

Bild på utställningen Demokrati finns inte - vi gör den!

Demokrati finns inte – vi gör den! är en utställning på Världskulturmuseet i Göteborg om vikten av demokratiskt engagemang, om att ta demokratin på allvar och värna om den i både det stora och det lilla.

Utställningen grundar sig i ett samarbete med Varieties of Democracy (V-Dem), ett världsledande demokratiforskningsinstitut på Göteborgs universitet. Utställningen är ett resultat från ett FoU-projekt med samma namn, finansierat av Riksantikvarieämbetet för 2021–2022.

Utställningen besöktes av Staffan I Lindeberg, föreståndare för V-Dem, och hans kollega Evie Papada. Staffan som varit med under en längre tid tyckte det var roligt att se hur resultatet blivit. De reflekterade över hur spännande det är att forskningsbegreppen de använder och mäter med hjälp av statistik kan ta en annan form och användas i en museiutställning. Staffan uttryckte hur han ser detta som ett utmärkt sätt att sprida V-Dem:s forskningsresultat. De föreläser och sprider kunskap främst internationellt och detta är ett viktigt exempel på vikten att nå ut lokalt och nationellt också, att nå skolor och ungdomar, inte minst.

Demokrati 2.jpg

Staffan finns ju själv med i utställningen i form av en kort film där han förklarar hur demokratin mår i världen idag. Det är inte bra, minst sagt. Enbart 13% av världens befolkning bor i helt fria, liberala demokratier enligt V-Dem:s mätningar. Staffan berättade också om sin syn på forskningskommunikation: ”Jag har alltid bara velat hålla på med forskning som betyder något för världen. Det är speciellt viktigt nu, när världen går i fel riktning.”

Läs mer om forskningsprojektet: https://www.varldskulturmuseerna.se/forskning/pagaende-forskningsprojekt/demokrati/

Läs mer om utställningen: https://www.varldskulturmuseet.se/utstallningar/demokrati-finns-inte—vi-gor-den/

Mer om V-Dem: https://www.v-dem.net/

Skrivet av Helen Arfvidsson
Intendent för globala samtidsfrågor
November, 2022