svenska
Lyssna
MENY

Att väcka föremålen till liv

2024-02-20

Att väcka föremålen till liv forskarworkshop i februari 2024

Vi kommer att arbeta fram vår utställning i nära dialog med professor Mårten Snickare (konstvetenskap, Stockholms universitet), som skrivit om Koloniala objekt, och docent Linda Andersson Burnett (idéhistoria, Uppsala universitet), som studerat Mänsklighetens gränser under 1700-talet. I projektarbetet betraktar vi museerna, deras samlingar och den kunskap som skapats runt dem som en integrerad del av kolonialismens framväxt. I Att väcka föremålen till liv vill vi föra samtal om dessa frågor - både med besökare på plats, med en vidare krets av forskare, och med de grupper som representerar samlingarnas ursprungskontext.

- Vi är oerhört glada över att ha blivit beviljade medel till detta projekt som kommer att skapa avtryck på alla våra fyra museer, säger Rani Kasapi, avdelningschef för Innehåll och lärande. Genom att synliggöra och utmana museernas koloniala historier vill Världskulturmuseerna engagera och bli mer relevanta för fler – och för framtiden,

RJ:s stöd möjliggör en omfattande satsning som ska resultera i dels en ny basutställning på Etnografiska museet i Stockholm, och dels en utställning om återlämnande, kolonialism och försoning på Världskulturmuseet i Göteborg. Dessutom skapas ett slags introducerande interventioner vid entréerna på alla våra fyra museer, och satsningen kompletteras med fördjupat pedagogiskt utbud och publik programverksamhet.

Den skisserade planen för projektet finns att läsa här: Projektplan.