svenska
Lyssna
MENY

Provtagning av föremål

Här hittar du mer information om hur du som forskare eller museiverksam går tillväga för att göra en provtagning i samband med samlingsbesök.

Ansök senast sex månader i förväg. Börja med att leta efter föremålet/föremålen i Sök i samlingarna, så att du vet vilket/vilka föremål du vill analysera.

För mänskliga kvarlevor kommer myndighetens etiska råd att göra en bedömning av ansökan och vi handlägger endast förfrågningar på mänskliga kvarlevor från arkeologiskt material.

För mer information kontakta research-request@varldskulturmuseerna.se

 

Provtagning av föremål

Destruktiv eller icke destruktiv
Gäller din ansökan provtagning av mänskliga kvarlevor/Is your sample about human remains/Analizar restos humanos
Ange om lån av föremål önskas. / Indicate if loan of objects is required. / Quieres pedir prestado artículos