svenska
Lyssna
MENY

Regler för Världskulturmuseernas sociala medier

Statens museer för världskultur (Världskulturmuseerna) har kopplat regler till de sociala medie-plattformar myndigheten verkar på som alla måste följa. Detta gäller Instagram, Facebook och TikTok.

1. Världskulturmuseerna tillåter inte hatiska eller avhumaniserande kommentarer.

Vi raderar kommentarer som innehåller:

2. Använd källhänvisningar.

För att göra diskussionen så givande och konstruktiv som möjligt ser vi gärna att påståenden underbyggs med fakta och källor, t ex med länk till källan. Om du hävdar fakta och inte kan visa var informationen kommer från kan din kommentar komma att raderas. Vi tillåter däremot inte ren länkpostning utan sammanhang. 
 

3. Det är inte tillåtet att kampanja och spamma.

Det är självklart okej att uttrycka politiska åsikter, men det är inte tillåtet med kampanjande för kommersiella produkter, evenemang, sak- eller partipolitik. Vi tillåter inte heller spam, d.v.s. upprepade kommentarer med samma eller liknande innehåll, oavsett om det handlar om länkar, kommentarer, emojis, bilder och/eller videor. 
 

4. Världskulturmuseerna måste följa BBS-lagen.

Kommentarsfunktionen tillhandahålls och övervakas i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor (BBS-lagen). Den som gör ett inlägg som strider mot gällande lagar kan personligen bli ansvarig för detta. BBS-lagen innebär att Världskulturmuseerna löpande måste ta bort inlägg som innehåller:

5. Går du över gränsen kan du bli blockerad

Om du trots upprepad varning går över gränsen för någon av våra kommentarsregler kan du bli blockerad för fortsatt kommentering på våra konton och plattformar i sociala medier. 

Ser du något som du tycker bryter mot dessa regler, använd plattformens anmälningsfunktion eller PM-funktion. Då hjälper du oss att göra kommentarsfältet till en bra plats för konstruktiv diskussion. 

6. Kommentarer blir offentliga handlingar

De inlägg som myndigheten gör i sociala medier och som utomstående gör i dialog med myndigheten blir allmänna handlingar och utgör därmed en del av myndighetens arkiv (jfr arkivlagen § 3). I regel ska allmänna handlingar bevaras i enlighet med myndighetens Strategi för bevarande av allmänna handlingar, men uppgifter och handlingar som är av ringa eller tillfällig betydelse får gallras i enlighet med RA‐FS 2021:7. 

Allmänna synpunkter eller frågor hänvisar vi till: 
 
REGISTRATOR 
registrator@varldskulturmuseerna.se 
 

Senast uppdaterat april 2024